Helse Midt-Norge RHF

Helseregionen omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal.

Alle henvisninger fra Helse Midt-Norge må sendes for godkjenning til:

Regional koordinerende enhet Helse Midt

P.b. 333, 7601 Levanger

 

 Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900

Utviklet av Imaker as