Hva er en nevropsykolog?

En nevropsykolog er en psykologspesialist som har 5-års etterutdanning innen nevropsykologi. Nevropsykologi omhandler forholdet mellom hjerne og atferd og legger vekt på undersøkelse, rådgivning og behandling.

Hva kan du få hjelp til av en nevropsykolog under oppholdet ved senteret?

De hjerneprosessene som er i sving når vi tenker og bearbeider informasjon, kalles kognitive funksjoner. Eksempler på slike funksjoner er konsentrasjon, hukommelse, språk, tolkning av synsinntrykk og evne til planlegging, struktur og organisering. Også følelseslivet reguleres av hjernen og kan påvirkes ved sykdom eller skade. Noen ganger blir følelsene mindre stabile eller vanskeligere å kontrollere. I noen tilfeller kan også personligheten påvirkes. En opplevelse av endring i kognitiv funksjon er vanlig hos MS-pasienter, og det kan da være hensiktsmessig med en nevropsykologisk utredning for å få bedre innsikt i sine vansker.

En nevropsykologisk utredning innebærer alltid at pasienten blir testet. Dette er oppgaver som er utviklet spesielt for å kartlegge ulike kognitive funksjoner der man vet hva som er en normal prestasjon. Du får en tilbakemelding etter undersøkelsen med råd og tips basert på dine utfordringer og sterke sider.

Nevropsykologene har i tillegg undervisning om MS og kognisjon, samt at de er en av gruppelederne på gruppetilbudet Rehabilitering med kognitivt fokus.

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as