Hva er en sosionom?

En sosionom har fokus på helhetlig livssituasjon, herunder blant annet familie- og arbeidssituasjonen.

Hva kan du få hjelp til av en sosionom under oppholdet ved senteret?

Sosionomavdelingen ved MS-Senteret Hakadal består av tre sosionomer.

Vi kan tilby individuelle samtaler om hvordan sykdommen påvirker hverdagen og mestring av denne. Vi er en samtalepartner og bidrar med refleksjon, råd og veiledning i forbindelse med familie/samliv, utdanning, arbeid, nettverk og økonomi. Vi har utstrakt samarbeid med hjelpeapparatet hjemme, som f.eks hjemkommune, NAV og arbeidsgiver.

Sosionom er barnefaglig ansvarlig ved senteret.

I tillegg til individuelle samtaler, har vi fellesundervisning om MS, arbeid og NAV.

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as