Hva er en sosionom?

En sosionom har fokus på helhetlig livssituasjon, herunder blant annet familie- og arbeidssituasjonen.

Hva kan du få hjelp til av en sosionom under oppholdet ved senteret?

Sosionomen tilbyr individuelle samtaler med fokus på refleksjon, råd og veiledning i temaer som familie/samliv, utdanning, arbeid, nettverk og økonomi. Vi har utstrakt samarbeid med hjelpeapparatet hjemme, som f.eks hjemkommune, NAV og arbeidsgiver. I tillegg til individuelle samtaler, har vi fellesundervisning om MS, arbeid og NAV.

En av sosionomene er barnefaglig ansvarlig ved senteret.

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as