Hospitering

Velkommen til hospitering ved MS-Senteret Hakadal. 

På MS-Senteret Hakadal har vi hospitering på flere områder for flere faggrupper. På en slik dag får du både høre foredrag og drøfte problemstillinger med ansatte som hver dag jobber med rehabilitering for personer med MS. 

Vi planlegger en hospiteringsdag tirsdag 07 november 2023. Program er under utarbeidelse. Har du ønsker om tema, er du velkommen til å sende oss det på mail ( se mailadresse under ).

Ved spørsmål om hospitering, kan du kontakte Anne Kristin Posti på annekristin.posti@mssenteret.no

 


 

 

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as