Rehabiliteringsopphold

Rehabiliteringsopphold passer for deg som har hatt sykdommen en stund, som har sammensatte utfordringer, og ønsker å ta del i et tilrettelagt tilbud. Et rehabiliteringsopphold varer i 3 eller 4 uker, og du vil være sammen med 29 andre som også har MS.

Tilpasset den enkeltes fokus har vi også et basistilbud der det legges vekt på god og tilpasset kunnskap om MS, fysisk aktivitet og restitusjon, mental robusthet og det å leve med MS, deling av erfaringer og mulighet for å invitere pårørende til pårærendekurs. 

Du vil få mulighet til å fordype deg i følgende fokus:    

Fatigue:

Fatigue med vekt på utredning av hvilke faktorer som bidrar til den enkeltes fatigue og adressere de faktorer som kan påvirkes. Fokuset omhandler hvordan leve bedre med fatigue i hverdagen ved bruk av praktiske og mentale strategier.  

Arbeid:

Arbeid med vekt på utforsking av arbeidsdeltagelse og utdanning tilpasset den enkelte. Fokusforløpet vil tematisere forhold som påvirker arbeid og livsutfoldelse.  

Kognisjon:  

Kognisjon med vekt på hvordan den enkelte kan leve bedre med kognitive utfordringer i hverdagen. Det vurderes behov for nevropsykologisk utredning.  

Symptomer:

Symptom med vekt på å redusere plager, sette i gang behandling eller mestringsstrategier for mage-/tarmproblematikk, vannlating og smerte.

Fysisk funksjon:

Med vekt på fysisk funksjon som trenger tilrettelagt mengde-, intensitets- og kvalitetstrening for å fremme videre opptrening og vedlikehold.  

Livsstil:

Livsstil med vekt på hjernehelse, endringsprosesser og spesielt MS-faktorer som ernæring, røykevaner og tilrettelegging for fysisk aktivitet. 

Her finner du eksempler på ukeplaner.

Her finner du en oversikt over de undervisningene vi tilbyr.

Søk plass

 

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as