Rehabiliteringsopphold

Rehabiliteringsopphold – hva kan vi tilby deg?

Rehabiliteringsopphold passer for deg som har sammensatte utfordringer i forbindelse med MS og som ønsker å ta del i et tilrettelagt tilbud spesielt med tanke på MS. Et rehabiliteringsopphold varer i 3 eller 4 uker, og du vil være sammen med 27 andre som også har MS. Ansatte på MS-Senteret har MS som sitt spesialområde, og mer enn 400 personer med MS er på opphold hos oss hvert år. Vi har lang erfaring og dybdekunnskap på de ulike områder som er relevant for personer med MS.

Vårt mål og vår erfaring er at de som kommer til oss på rehabiliteringsopphold får bedre innsikt og en økt opplevelse av mestring og motivasjon. Mange får konkret hjelp med sine symptomer og hjelp til å optimalisere sitt funksjonsnivå. Den helhetlige tilnærmingen bidrar til at deltakerne blir bedre rustet til hverdagen og livet med MS.

Tilpasset den enkeltes fokus har vi også et basistilbud der det legges vekt på:

  • God og tilpasset kunnskap om MS
  • Fysisk aktivitet og restitusjon  
  • Mental robusthet og det å leve med MS 
  • Nettverksbygging, deling av erfaringer og sosialt samvær 
  • Pårørendeperspektivet

Du vil videre få mulighet til å fordype deg i følgende fokus:    

Fatigue og arbeid: 

Fatigue med vekt på utredning av hvilke faktorer som bidrar til den enkeltes fatigue og adressere de faktorer som kan påvirkes. Fokuset omhandler hvordan leve bedre med fatigue i hverdagen ved bruk av praktiske og mentale strategier.  

Arbeid med vekt på utforsking av arbeidsdeltagelse og utdanning tilpasset den enkelte. Fokusforløpet vil tematisere forhold som påvirker arbeid og livsutfoldelse.  

Kognisjon og symptom:  

Kognisjon med vekt på hvordan den enkelte kan leve bedre med kognitive utfordringer i hverdagen. Det vurderes behov for nevropsykologisk utredning.  

Symptom med vekt på å redusere plager, sette i gang behandling eller mestringsstrategier for mage-/tarm- og vannlatingsproblematikk og smerte.

Livsstil og fysisk funksjon:

Fysisk med vekt på fysisk funksjon som trenger tilrettelagt mengde-, intensitets- og kvalitetstrening for å fremme videre opptrening og vedlikehold.  

Livsstil med vekt på hjernehelse, endringsprosesser og spesielt MS-faktorer som ernæring, røykevaner og tilrettelegging for fysisk aktivitet. 

Annen informasjon:

Du vil få egen koordinator og et team som samarbeider med deg under oppholdet.Du vil få mulighet til å snakke med fagpersoner alene om dine muligheter og utfordringer, og du vil kunne delta i organiserte grupper. Du vil ha gode muligheter til å trene på egenhånd, individuelt veiledet og i gruppe. Vi har fine treningsfasiliteter inne, og omgivelsene rundt innbyr til uteaktiviteter.

Kronisk sykdom berører også de pårørende. Dette vil derfor være et tema under oppholdet, og du kan invitere dine pårørende til en dags kurs sammen med deg.

Vi serverer god mat fra eget kjøkken, der kosten er i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold og ernæring. Etter avtale har vi mulighet til individuelle kosttilpasninger.

Vi ser frem til å bli kjent med deg og samarbeide med deg.

Her finner du eksempler på ukeplaner.

Her finner du en gjennomgang av utfordringer vi kan hjelpe deg med.

Søk plass

 

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as