Spesialisert MS-rehabilitering

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen. Norsk MS-veileder https://helse-bergen.no/norsk-ms-veileder gir informasjon om ulike aspekter ved MS og omfatter et vidt spekter av tema, inkludert informasjon om rehabilitering. Flere av våre ansatte har bidratt i utarbeidelsen av veilederen (se her).

Ved MS-Senteret Hakadal har vi spesialisert oss på rehabilitering for personer med MS. Vi er et landsdekkende rehabiliteringssenter bare for personer med MS. Vi har gruppebaserte inntak, med stor grad av individuell tilpasning. Det er over 400 personer med MS på opphold hos oss hvert år.

Kunnskap om MS-sykdommen er grunnlaget for rehabiliteringen, der personen med MS deltar aktivt i utforming av rehabiliteringsfokus og -mål. Kartlegging, symptombehandling, innsikt, opplæring, trening, likemannsarbeid og mestring er hovedelementer i rehabiliteringen hos oss. Hver enkelt deltager får egen koordinator og et team av fagpersoner rundt seg. Vi spisser rehabiliteringen ut ifra samlet kunnskap om MS-sykdommen og livet med MS, og vi vektlegger en helthetlig, tverrfaglig tilnærming for håndtering av utfordringer som følger sykdommen.

Personer med MS kan rammes av et bredt spekter av symptomer og funksjonsproblemer, i tillegg til ulik innvirkning psykologisk, sosialt og økonomisk. Vi jobber sammen med den enkelte for å finne gode individuelle tiltak og løsninger. Målet er at den enkelte får bedret sitt funksjonsnivå og økt sin mestring og livskvalitet.

MSSH har over 40 års erfaring, og vi tilstreber en kunnskapsbasert praksis. Tiltak som iverksettes under oppholdet oppsummeres via epikrise og tverrfaglig rapport ved utskriving som informasjon til videreføring i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi bidrar også med forslag til utredning og oppfølging etter utskriving fra MSSH.

Ved MSSH har vi ergoterapeuter, ernæringsfysiolog, fysioterapeuter, kostveileder, sosionomer, spesialister i nevrologi, spesialister i nevropsykologi og klinisk psykologi, sykepleiere og andre med helsefaglig bakgrunn. I tillegg har vi tilknyttet logoped fra Akershus universitetssykehus. Mange ansatte har videreutdanninger, og mange har spesialisert seg på problemstillinger som er spesielt relevant ved MS. Sammen bidrar alle faggrupper til høy kvalitet på rehabiliteringen.

Vi er et tilbud innen spesialisthelsetjenesten og jobber dedikert for å yte best mulig rehabilitering til personer med MS.

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as