Hva er en psykologspesialist?

En psykologspesialist er en psykolog med femårig etterutdanning innen klinisk og terapeutisk arbeid. 

Hva kan du få hjelp til av en psykologspesialist på MS-Senteret?

For mange kan det være emosjonelt krevende å leve med en kronisk sykdom. Personer med MS kan i perioder ha vansker med å akseptere at MS har blitt en del av livet og å tilpasse seg de endringene som skjer. Flere opplever sorg knyttet til tap av funksjoner og sorg over at livet ikke ble slik som de hadde ønsket. For noen kan MS-diagnosen komme som et sjokk, mens andre kan oppleve det som en lettelse å få en forklaring på symptomer og endret funksjonsnivå. Spennet på normalreaksjoner knyttet til det å ha fått MS og leve med MS er bredt. Flere strever med blant annet nedstemthet, engstelse, følelsesregulering, tankekjør og søvnvansker. For noen går de psykiske reaksjonene over, mens andre opplever at de vedvarer og går over i fastlåste reaksjonsmønstre som står til hinder for daglig fungering.

Psykologen på MS-Senteret kan tilby individuelle samtaler, kartlegger psykisk helse ved behov og hvordan personen lever med sin MS, samt undersøker behov for videre oppfølging av psykisk helse lokalt. Psykologen kan bidra med å sortere, forstå og bearbeide tanker, følelser og reaksjoner knyttet til det å leve med MS, med det formål å skape mening og mestring i tiden fremover.

Psykologen har også undervisning og leder ulike grupper.

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as