Én- og todagers kurs for pårørende

Våre kurs for pårørende er for tiden avlyst av smittevernhensyn. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har muligheten til å starte opp igjen. Nederst på siden finner du nyttige nettsider for deg som pårørende.


"Når en person blir syk eller skadet, rammes hele familien. Slik er det bare. Det er det som er å være en familie. Å være pårørende handler om belastninger, bekymringer, avmakt og skyldfølelse, men mest om kjærlighet, utholdenhet og håp. Det er smertefullt å stå nær, men kan samtidig være dypt meningsfullt"

                                                                     Fra www.parorendesenteret.no

Vi arrangerer én- og todagers kurs for pårørende. Hensikten med kurset er å skape en felles forståelse og utgangspunkt for felles mestring. Kurset veksler mellom forelesninger og erfaringsutveksling i grupper. Flere av forelesningene er felles for personen med MS og den pårørende. Kurset er i regi av MS-Senterets avtale med Helse SørØst, har medisinsk fokus, og er nødvendig for den videre oppfølging av pasienten.

Kurset er for voksne pårørende som har en person med MS på opphold ved senteret. Pårørende kan være ektefelle, samboer, mor, far, søster, bror, venn, venninne etc. Det sendes ut en innkalling til den pårørende sammen med tilbudsbrevet om opphold til personen med MS. Kostnad avhenger av antall dager, med eller uten overnatting. Det presiseres i innkallingen hvor mange dager kurset er, samt priser. 

Nære pårørende kan få dekket reisen tur/retur, samt kost og overnatting til kurset av Pasientreiser. Med nære pårørende her menes ektefelle, samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, svigerbarn, svigerforeldre og søsken, samt personer som tilhører samme husstand. Det er viktig at du/dere i forkant av reisen avklarer reisemåte/dekning etc. Dette kan du gjøre ved å ringe 05515, eller søke om å få dekket reisen ved å logge deg inn på www.helsenorge.no. Oversikt over hvilke satser som dekkes finner du her.

Har du spørsmål vedrørende kursene, kan du sende en mail til annekristin.posti@mssenteret.no

Oversikt kursdager og program

Kursdatoer for deg som pårørende første halvår 2021:

Våre kurs for pårørende er for tiden avlyst av smittevernhensyn.

/share/mime/48/msword.png Nyttige nettsider
(nyttige-nettsider-for-deg-som-parorende-3-.docx, 24kB)

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as