Hva er en ergoterapeut?

Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell med treårig bachelorutdannelse. De jobber for å finne løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav. Gjennom kartlegging av daglige aktiviteter, fritid og omgivelser, kan ergoterapeuten bidra til å fremme aktivitet og deltakelse innen de aktiviteter som den enkelte pasient finner meningsfylt. Ergoterapeuten jobber for å finne løsninger som gjør at man kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Hva kan du få hjelp til av en ergoterapeut under oppholdet ved senteret?

Du kan få hjelp til å finne gode strategier for å utføre og mestre dagliglivets aktiviteter som er viktige for deg. I tillegg til individuell oppfølging, er vi også gruppeledere i gruppetilbudene Energigruppe og Kognitiv gruppe.

MS-symptom som fatigue og nedsatt kognitiv funksjon kan gjøre det nødvendig å endre på hvordan man prioriterer, planlegger og gjennomfører sine gjøremål. Ergoterapeuten kan gi råd og veiledning om energiøkonomiserende tiltak og strategier for å organisere hverdagens gjøremål. Ergoterapeuten gir råd og veiledning om muligheter for tilpasning og tilrettelegging i arbeidslivet.

Noen kan ha nytte av å avlaste med hjelpemidler i fysisk krevende aktiviteter, som for eksempel avlastningsstol ved matlaging på kjøkkenet. Ergoterapeutene samarbeider ofte med ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten fordi det kan være behov for oppfølging på hjemstedet.

Ved senteret er det ergoterapeuten som informerer om, og eventuelt formidler behov for, individuell plan (IP) til kommunehelsetjenesten. 

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as