Hva er en ergoterapeut?

Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell med treårig bachelorutdannelse. De jobber for å finne løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav. Gjennom kartlegging av daglige aktiviteter, fritid og omgivelser, kan ergoterapeuten bidra til å fremme aktivitet og deltakelse innen de aktiviteter som den enkelte pasient finner meningsfylt. Ergoterapeuten jobber for å finne løsninger som gjør at man kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Hva kan du få hjelp til av en ergoterapeut under oppholdet ved senteret?

Du kan få hjelp til å finne gode strategier for å utføre og mestre dagliglivets aktiviteter som er viktige for deg. I tillegg til individuell oppfølging, er vi også gruppeledere i gruppetilbudene Energigruppe og Kognitiv gruppe.

MS-symptom som fatigue og nedsatt kognitiv funksjon kan gjøre det nødvendig å endre på hvordan man prioriterer, planlegger og gjennomfører sine gjøremål. Ergoterapeuten kan gi råd og veiledning om energiøkonomiserende tiltak og strategier for å organisere hverdagens gjøremål. Ergoterapeuten gir råd og veiledning om muligheter for tilpasning og tilrettelegging i arbeidslivet.

Noen kan ha nytte av å avlaste med hjelpemidler i fysisk krevende aktiviteter, som for eksempel avlastningsstol ved matlaging på kjøkkenet. Ergoterapeutene samarbeider ofte med ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten fordi det kan være behov for oppfølging på hjemstedet.

Ved senteret er det ergoterapeuten som informerer om, og eventuelt formidler behov for, individuell plan (IP) til kommunehelsetjenesten. 

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as