Hva er en fysioterapeut

En fysioterapeut jobber med kropp, bevegelse og funksjon. Målet med fysioterapi er primært å øke pasientens evne til aktivitet og deltakelse i samfunnet, samt øke livskvalitet.

Hva kan du få hjelp til av en fysioterapeut under oppholdet ved senteret?

Fysioterapiavdelingen består av fem fysioterapeuter og én turnusfysioterapeut. Vi gjør en kartlegging av funksjonsnivå og utarbeider individuelt tilpassede treningsprogram til bruk under oppholdet og hjemme. Valg av tiltak vil variere ut fra den enkeltes problemstilling og mål/fokusområder. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentralt.

Forskning viser at fysisk aktivitet og trening er viktig for personer med MS. Dette gjelder blant annet for forebygging av funksjonsnedsettelser og for vedlikehold og bedring av funksjon. Balanse og motorisk kontroll, gangfunksjon/forflytningsevne, sensorisk kontroll, smerte, fatigue, nedsatt utholdenhet og styrke, spastisitet og bekkenbunnsproblematikk er noen av områdene en fysioterapeut kan bidra på. 

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as