Ledige stillinger

På MS-Senteret Hakadal (MSSH) har vi spesialisert oss på rehabilitering for personer med MS og er en samarbeidspartner for alle helseregioner, helseforetak, helsepersonell og personer med MS og deres pårørende. Senteret er en kunnskapsbedrift med kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Driften er sikret gjennom avtaler med alle helseforetak.

MSSH eies av MS-forbundet og drives som et non-profit selskap. Senteret har ca 65 ansatte og yter tjenester etter Spesialisthelsetjenesteloven.


Vi trenger ringevikarer - kjøkken og renhold

Vi trenger ringvikarer i både kjøkken og renhold. 

Kjøkken: ringevikarer som har erfaring innen matlaging og dietter. Arbeidstid er dag, kveld og helg. Arbeidsoppgaver er matlaging, dietter, oppvask, daglig renhold på kjøkken og andre forefallende oppgaver.

Renhold/vaskeri: ringevikarer som har noe erfaring innen renhold. Arbeidstid hovedsakelig dagtid - samt noe lørdagsarbeid. Arbeidsoppgaver daglig renhold og å betjene vaskeriet.

God opplæring vil bli gitt i begge stillinger.

Aktuelle kandidater kan ta kontakt med serviceleder Marianne Teppdalen – marianne.teppdalen@mssenteret.no /
tlf 67062907.


Vi trenger ringevikarer - sykepleie/helsefag

Vi trenger sykepleiere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere som kan være ekstravakt ved behov. Det vil primært gjelde kveld, natt og helg. 

Aktuelle kandidater kan ta kontakt med avdelingssykepleier Monica Johannessen på mail, eller telefon 67062900. 


MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as