Hva er en sykepleier?

En sykepleier jobber med å fremme helse og hjelpe personer som har, eller kan bli utsatt for sykdom/helsesvikt med å ivareta sine grunnleggende behov. I dette ligger også å forebygge sykdom, gjenopprette helse og lindre lidelse.

Sykepleieavdelingen har i tillegg til sykepleiere andre yrkesgrupper med helsefaglig bakgrunn. Disse  jobber i tett samarbeid med, og under veiledning av sykepleiere. 

Hva kan du få hjelp til av en sykepleier under oppholdet ved senteret?

Sykepleieavdelingen består av ti sykepleiere, hvorav én er utdannet uroterapeut. Det er sykepleier til stede og tilgjengelig hele døgnet.

Alle pasienter får samtale med sykepleier, der det kartlegges behov for oppfølging og eventuelle tiltak innenfor sykepleiers ansvarsområder, som er blære- og mage-/tarmfunksjon, kostholdsrutiner, seksualitet, søvn, fatigue og smerte. Eksempler på tiltak kan være opplæring i RIK (selvkateterisering) og TAI (transanal irrigasjon). Vi gir undervisning og veiledning gruppevis og individuelt.  Pårørende kan få tilbud om samtale innenfor gitte rammer. Vi kan eventuelt også ta kontakt med det lokale hjelpeapparatet. 

Der det er behov for utprøving av nye medisiner i forbindelse med symptombehandling, har sykepleier ansvar for å følge opp dette i samarbeid med nevrolog og pasient.

 

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as