Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. 

Søk plass

MS-Senteret Hakadal (MSSH) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og det eneste rehabiliteringssenteret kun for personer med multippel sklerose (MS). Fra 01.01.15 har vi inngått løpende avtaler med alle de fire regionale helseforetakene.

Senteret har status som helseinstitusjon som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven. Det er ingen egenandel for opphold ved senteret.
Du kan søke sammen med fastlege, MS-sykepleier og/eller nevrolog om opphold. Det er nevrolog og/eller fastlege som er den formelle søker. Når fastlege eller privatpraktiserende nevrolog søker, skal søknaden innom den koordinerende vurderingsenheten i tilhørende helseregion. Søknaden sendes pr post eller elektronisk.

Norge er inndelt i fire regionale helseforetak, og søknadsprosedyrene varierer noe: Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHFHelse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, har rett til valg av behandlingssted. For mer informasjon, trykk her.

Det er ønskelig at henvisninger til MS-Senteret Hakadal inneholder opplysninger i tråd med anbefalingene fra de regionale koordinerende enhetene. Se sjekklisten her: Henvisningsveileder fra Helse Sør-Øst

Ventetid

For å få informasjon om vår ventetid, gå inn på helsenorge.no

Det er for tiden svært lang ventetid for pasienter fra øst- og vestlandet. I mange tilfeller vil vi ikke klare å tilby helsehjelpen innen 6 måneder. Vi ser at dette er uheldig for våre pasienter og har dermed stort fokus på å tilby rett opphold til rett pasient til rett tid. Nydiagnostiserte pasienter vil ha høyeste prioritet. Videre vil vi vurdere tiltak for å kunne gi flere pasienter tilbud ved senteret.

Vi har imidlertid ulike typer tilbud og ulike typer avtaler med de forskjellige helseregionene. Det betyr at det er noe variasjon i ventetider. Ønsker du mer informasjon om dette, kan du ringe vårt inntakskontor mandag til fredag 10.00 - 14.30, tlf. 67062911.

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900

Utviklet av Imaker as