Søk plass

MS-Senteret Hakadal (MSSH) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og det eneste rehabiliteringssenteret kun for personer med multippel sklerose (MS). Fra 01.01.15 har vi inngått løpende avtaler med alle de fire regionale helseforetakene.

Senteret har status som helseinstitusjon som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven. Det er ingen egenandel for opphold ved senteret.
Du kan søke sammen med fastlege, MS-sykepleier og/eller nevrolog om opphold. Det er nevrolog og/eller fastlege som er den formelle søker. Når fastlege eller privatpraktiserende nevrolog søker, skal søknaden innom den koordinerende vurderingsenheten i tilhørende helseregion.


Norge er inndelt i fire regionale helseforetak, og søknadsprosedyrene varierer noe: Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHFHelse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan fritt velge behandlingssted.

Se Fritt behandlingsvalg

Henvisningen bør inneholde en tydelig beskrivelse av pasientens problem, en god anamnese som redegjør for aktuelle problem/lidelser, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, hva som er prøvd av behandling tidligere, uttalelse fra andre relevante instanser, status om individuell plan, forslag til/eller ønske om type tiltak og pasientens egne forventninger/mål for et opphold, i tillegg til henvisers vurdering av rehabiliteringspotensialet (funksjonsevne, endringsmulighet og motivasjon).

Vi kan også motta elektroniske henvisninger.

Det er ønskelig at henvisninger til MS-Senteret Hakadal inneholder opplysninger i tråd med anbefalingene fra de regionale koordinerende enhetene. Se sjekklisten her: Henvisningsveileder fra Helse Sør-Øst

/share/mime/48/pdf.png Henvisningsskjema
(henvisningsskjema.pdf, 111kB)

Ventetid

For å få informasjon om vår ventetid, gå inn på helsenorge.no

Vi har imidlertid ulike typer tilbud og ulike typer avtaler med de forskjellige helseregionene. Det betyr at det er noe variasjon i ventetider. Ønsker du mer informasjon om dette, kan du ringe vårt inntakskontor mandag til onsdag 08.00 - 14.30, tlf. 67062911.

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as