Intensivopphold

Intensivopphold – hva kan vi tilby deg?

Intensivoppholdet passer for deg som ikke har vært hos oss tidligere og som er i en forholdsvis tidlig fase av sykdommen. Et intensivopphold varer i 14 dager, og du vil være sammen med 28 andre som også har MS.

Du vil få relevant og god informasjon om MS-sykdommen, samt kunne skaffe deg kunnskap tilpasset deg og din MS.

Du vil få snakke med noen av fagpersonene alene om dine muligheter og utfordringer på ulike områder og få både veiledning og konkret hjelp til hvordan komme videre. Du vil kunne utveksle erfaringer med andre som også har MS.

Du vil ha gode muligheter til å trene på egenhånd, individuelt veiledet og i gruppe. Vi har fine treningsfasiliteter inne, og omgivelsene rundt innbyr til uteaktiviteter.

Vi serverer god mat fra eget kjøkken, der kosten er i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold og ernæring. Etter avtale har vi mulighet til individuelle kosttilpasninger.

Du vil kunne invitere pårørende til en dags kurs sammen med deg.

Ansatte på MS-senteret har MS som sitt spesialområde, og mer enn 400 personer med MS er på opphold hos oss hvert år. Vi har lang erfaring og dybdekunnskap på de ulike områder som er relevant for personer med MS.

Vårt mål og vår erfaring er at de som kommer til oss på intensivopphold får mange aha-opplevelser, bedre innsikt og en økt opplevelse av mestring og motivasjon. Mange får konkret hjelp til sine symptomer og hjelp til å optimalisere sitt funksjonsnivå. Den helhetlige tilnærmingen bidrar til at deltakerne blir bedre rustet til hverdagen og livet med MS.

Vi ser frem til å bli kjent med og samarbeide med deg.

Her finner du en oversikt over de undervisningene vi tilbyr.

Her ser du et eksempel på hvordan ukeplanen kan se ut når du er på intensivopphold. Velg eksempel ukeplan intensiv 

Her finner du en gjennomgang av utfordringer som vi kan hjelpe deg med.

Søk plass

 

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as