Hva er en logoped?

Logopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

Hva kan du få hjelp til av en logoped under oppholdet ved senteret?

MSSH har avtale med logoped Ole-Andreas Holmsen, som gir tilbud til pasienter på rehabiliteringsopphold.

Diagnostisering/kartlegging av dysfagi/svelgevansker, dysartri/uttalevansker og stemmevansker.

Pasientene veiledes i hvordan de best skal takle vanskene. De som har behov for det, henvises til videre behandling lokalt.

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as