Brukerutvalgets representanter

Brukerutvalget består av fem representanter med personlige vararepresentanter. Representantene oppnevnes av MS-forbundet. De velges for to år av gangen, med maks tid på åtte år. Brukerutvalget gjennomfører minimum to møter per år. Hvert annet år (vår) inviteres både brukerrepresentanter og vararepresentanter til et felles møte. Brukerutvalget konstituerer seg selv.

Brukerutvalgsrepresentanter:

Region Øst:

Representant: Christina Grythe, Furuholmveien 99, 1735 Varteig. Mob. 48 05 62 38. Epost: christina@skivebom.com

Vararepresentant: Anne Kari Buajordet, Osloveien 621, 2920 Leira i Valdres. Mob. 40 24 38 97. Epost: anne.kari.buajordet@outlook.com  

Region Sør :

Representant: Halvor Bjørkum (leder); Telemark, Falkumjordet 12, 3718 Skien. Mob. 46669829. Epost: hbjorkum@yahoo.no

Vararepresentant: Monica Egeland,  Mandal, Ågate 2, 4580 Lyngdal. Mob. 99 35 19 47. Epost: monicaegeland@live.no 

Region Vest

Representant: Anne Kjærland (nestleder); Rogaland, Sandvikbakken 36, leil. 219, 4329 Sandnes. Mob. 92 80 51 86. Epost: annekjaerland@gmail.com  

Vararepresentant: Laila Kvandal, Sogn og Fjordane, Nordåsen 34, 6823 Sandane. Mob. 41 43 79 66. Epost: laila.kandal@gmail.com              

Region Midt

Brukerrepresentant: Kristin Hagedal Ferra, Trålveien 3, 6515 Kristiansund N, Mob. 90182672, Epost: krishagedal@gmail.com

Vararepresentant:Anne Gina Lie-Pedersen, Stokkøyveien 95, 7178 Stokkøy. Mob. 95044485,Epost: anneglie@online.no

Region Nord:

Representant: Anikken Larsen, Strengelvåg, 8430, Myre. Mob. 94 87 05 56. Epost: anikken-j@hotmail.com 

Vararepresentant: Ruth Jensaas Stoum Jensvollveien 8 8071 Bodø. Mobil 91704889. Epost: ruthemor@gmail.com 

    

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as