Brukerutvalgets mandat

Brukerrutvalget skal

  • uttale seg i saker som dreier seg om senterets veivalg, satsingsområder og prioriteringer
  • uttale seg om senterets fysiske utforming inne og ute
  • bidra til god kontakt og kommunikasjon mellom brukere/pårørende og MSSH
  • informere brukere/pårørende om Brukerutvalgets funksjon
  • videreformidle idéer, forslag og kritikk fra brukere/pårørende til administrasjonen og evt. til MSSHs styre
  • informere MS-forbundets lokale ledd om MSSH og senterets tilbud 

Forutsetninger for brukerrepresentasjon

Brukerrepresentanten må:

  • sette seg inn i heftet "veiviser for brukermedvirkning", være motivert for brukerutvalgssarbeid og åpen for å tilegne seg ny kunnskap
  • ha bearbeidet egne reaksjoner og opplevelser
  • vise forståelse for at representasjonen gjelder flere enn seg selv
  • være realistisk når det gjelder egen kapasitet 

Brukerutvalgets representanter

Brukerutvalget består av fem representanter med personlige vararepresentanter. Representantene oppnevnes av MS-forbundet. De velges for to år av gangen, med maks tid på åtte år. Brukerutvalget gjennomfører minimum to møter per år. Hvert annet år (vår) inviteres både brukerrepresentanter og vararepresentanter til et felles møte. Brukerutvalget konstituerer seg selv.

Brukerutvalgsrepresentanter:

Region Øst

Representant:

Christina Grythe, Furuholmveien 99, 1735 Varteig. Mob. 48 05 62 38, epost: christina@skivebom.com

Vararepresentant:

Anne Kari Buajordet, vara, Osloveien 621, 2920 Leira i Valdres. Mob. 40 24 38 97. Epost: anne.kari.buajordet@outlook.com  

 

Region Sør :

Representant

Halvor Bjørkum (leder); Telemark, Falkumjordet 12, 3718 Skien. Mob. 46669829. Epost: hbjorkum@yahoo.no

Vararepresentant:            

Monica Egeland,  Mandal, Ågate 2, 4580 Lyngdal. Mob. 99 35 19 47. Epost: monicaegeland@live.no 

 

Region Vest

Representant:    

Anne Kjærland (nestleder); Rogaland, Sandvikbakken 36, leil. 219, 4329 Sandnes. Mob. 92 80 51 86. Epost: annekjaerland@gmail.com  

Vararepresentant:     

Laila Kvandal, Sogn og Fjordane, Nordåsen 34, 6823 Sandane. Mob. 41 43 79 66. Epost: laila.kandal@gmail.com              

 

Region Midt

Brukerrepresentant:

Kristin Hagedal Ferra, Trålveien 3, 6515 Kristiansund N

krishagedal@gmail.com

Mobil 90182672

 

Vararepresentant:

Anne Gina Lie-Pedersen, Stokkøyveien 95, 7178 STOKKØY

anneglie@online.no

Mobil 95044485

Region Nord:

Representant:

Anikken Larsen, Strengelvåg, 8430, Myre. Mob. 94 87 05 56. Epost: anikken-j@hotmail.com 

 

Vararepresentant:

Ruth Jensaas Stoum Jensvollveien 8 8071 Bodø ruthemor@gmail.com Mobil 91704889

    

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as