Spesialisert rehabilitering for personer med multippel sklerose

Søk plass

Velkommen 

Ved MS-Senteret Hakadal har vi spesialisert oss på rehabilitering for én diagnose - multippel sklerose (MS). Vi har spisskompetanse både på sykdommen og på rehabiliteringsprosesser. Vi tilbyr 2-ukers intensivopphold og 3- og 4-ukers rehabiliteringsopphold. Ut ifra en helhetlig tilnærming samarbeider vi med den enkelte for å finne gode individuelle tiltak og løsninger. Målet er at de som deltar på opphold hos oss skal få bedret sitt funksjonsnivå og økt sin mestring og livskvalitet.

MS-Senteret Hakadal er eid av MS-forbundet, brukernes egen organisasjon. Vi åpnet i 1976 og er organisert som et non-profitt AS. Vi er en del av Spesialisthelsetjenesten og tar i mot personer med MS fra hele landet. Mer enn 400 personer med MS er på rehabilitering hos oss hvert år.

Informasjon om Covid og smittevern ved senteret finner du her.

MS-senteret tilbyr

3- og 4-ukers rehabiliteringsopphold

For deg som har levd med MS en stund

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as