Søk plass

MS-Senteret Hakadal (MSSH) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og det eneste rehabiliteringssenteret kun for personer med multippel sklerose (MS). Fra 01.01.15 har vi inngått løpende avtaler med alle de fire regionale helseforetakene.

Senteret har status som helseinstitusjon som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven. Det er ingen egenandel for opphold ved senteret.
Du kan søke sammen med fastlege, MS-sykepleier og/eller nevrolog om opphold. Det er nevrolog og/eller fastlege som er den formelle søker.


Norge er inndelt i fire regionale helseforetak, og søknadsprosedyrene varierer noe: Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHFHelse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Henvisningen bør inneholde en tydelig beskrivelse av pasientens problem, en god anamnese som redegjør for aktuelle problem/lidelser, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, hva som er prøvd av behandling tidligere, uttalelse fra andre relevante instanser, status om individuell plan, forslag til/eller ønske om type tiltak og pasientens egne forventninger/mål for et opphold, i tillegg til henvisers vurdering av rehabiliteringspotensialet (funksjonsevne, endringsmulighet og motivasjon).

Det er ønskelig at henvisninger til MS-Senteret Hakadal inneholder opplysninger i tråd med anbefalingene fra de regionale koordinerende enhetene. Se sjekklisten her: Henvisningsveileder fra Helse Sør-Øst

/share/mime/48/pdf.png Henvisningsskjema
(henvisningsskjema.pdf, 195kB)

Ventetid

For å få informasjon om vår ventetid, gå inn på helsenorge.no

Vi har imidlertid ulike typer tilbud og ulike typer avtaler med de forskjellige helseregionene. Det betyr at det er noe variasjon i ventetider. Ønsker du mer informasjon om dette, kan du ringe vårt inntakskontor mandag til onsdag, tlf. 67062911.

Inntaksplan

 

2.halvår 2017

 • Inntak mandag 07. august     - 4 uker rehabiliteringsopphold
 • Inntak lørdag 02. september  - 4 uker rehabiliteringsopphold
 • Inntak lørdag 30. september  - 2 uker intensivopphold
 • Inntak lørdag 14. oktober      - 2 uker intensivopphold
 • Inntak lørdag 28. oktober      - 4 uker rehabiliteringsopphold
 • Inntak lørdag 25. november   - 4 uker rehabiliteringsopphold

1.halvår 2018

 • Inntak tirsdag 02.januar  - 4 uker rehabilitering
 • Inntak lørdag 27.januar   - 2 ukers intensivopphold
 • Inntak lørdag 10.februar  - 3 uker rehabilitering
 • Inntak lørdag 03.mars     - 2 ukers intensivopphold
 • Inntak lørdag 17.mars     - 4 uker rehabilitering
 • Inntak lørdag 14.april      - 3 uker rehabilitering
 • Inntak lørdag 05.mai       - 4 uker rehabilitering
 • Inntak lørdag 02.juni       - 2 ukers intensivopphold
 • Inntak lørdag 16.juni       - 4 uker rehabilitering

2. halvår 2018

 • Inntak mandag 06.august     - 3 uker rehabilitering
 • Inntak lørdag 25.august        - 2 ukers intensivopphold
 • Inntak lørdag 08.september  - 4 uker rehabilitering
 • Inntak lørdag 06.oktober      - 2 ukers intensivopphold
 • Inntak lørdag 20.oktober      - 3 uker rehabilitering
 • Inntak lørdag 10.november  - 2 ukers intensivopphold
 • Inntak lørdag 24.november  - 4 uker rehabilitering