Helse Midt-Norge RHF

Helseregionen omfatter Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Alle henvisninger fra Helse Midt-Norge må sendes for godkjenning til:

Regionalt henvisningsmottak private rehabiliteringsinstitusjoner Midt-Norge (ReHR) Sykehuset Levanger, P.b. 333, 7601 Levanger

 

 MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as