Emner der fagfolk fra MSSH har bidratt

Spastisitet ved MS
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%202%20Symptomer%20ved%20MS%2c%20og%20behandlingsforl%c3%b8p/2.2.3%20Spastisitet.pdf

Fatigue
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%202%20Symptomer%20ved%20MS%2c%20og%20behandlingsforl%c3%b8p/2.3.2%20Fatigue.pdf

Blære- og tarmforstyrrelser
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%202%20Symptomer%20ved%20MS%2c%20og%20behandlingsforl%c3%b8p/2.3.3%20Bl%c3%a6re-%20og%20tarmforstyrrelser.pdf

Kognitive endringer
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%202%20Symptomer%20ved%20MS%2c%20og%20behandlingsforl%c3%b8p/2.3.4%20Kognitive%20endringer.pdf

Depresjon
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%202%20Symptomer%20ved%20MS%2c%20og%20behandlingsforl%c3%b8p/2.3.6.2%20Depresjon.pdf

Psykolog
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%204%20Oppf%c3%b8lging/4.3.8%20Psykolog.pdf 

Klinisk psykolog
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%204%20Oppf%c3%b8lging/4.3.8.1%20Klinisk%20psykolog.pdf

Nevropsykolog
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%204%20Oppf%c3%b8lging/4.3.8.2%20Nevropsykolog.pdf

Ergoterapeut
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%204%20Oppf%c3%b8lging/4.3.7%20Ergoterapeut.pdf

Klinisk ernæringsfysiolog
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%204%20Oppf%c3%b8lging/4.3.10%20Klinisk%20ern%c3%a6ringsfysiolog.pdf

Generelt om rehabilitering
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%205%20Rehabilitering/5.1%20Gererelt%20om%20rehabilitering.pdf

MS og arbeid
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%205%20Rehabilitering/5.2%20MS%20og%20arbeid.pdf

Tilrettelegging av arbeidsplassen
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%205%20Rehabilitering/5.3%20Tilrettelegging%20av%20arbeidsplassen.pdf

Hvordan kan kronisk sykdom oppleves?
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%206%20%c3%85%20leve%20med%20MS/6.1.1%20Hvordan%20kan%20kronisk%20sykdom%20oppleves.pdf

Behov for omstilling
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%206%20%c3%85%20leve%20med%20MS/6.1.1.1%20Behov%20for%20omstilling.pdf

Normale psykiske reaksjoner ved MS
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%206%20%c3%85%20leve%20med%20MS/6.1.1.2%20Psykiske%20reaksjoner%20ved%20MS.pdf

Mestring av kronisk uforutsigbar sykdom
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%206%20%c3%85%20leve%20med%20MS/6.1.2%20Mestring%20av%20kronisk%20uforutsigbar%20sykdom.pdf

Hvem skal vite om MS og når skal det fortelles?
https://helse-bergen.no/seksjon/MS_veileder/Documents/Kapittel%206%20%c3%85%20leve%20med%20MS/6.1.3%20Hvem%20skal%20vite%20om%20MS%20og%20n%c3%a5r%20skal%20det%20fortelles.pdf

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as