Forskning og utvikling (FoU) 

Hovedmål: MSSH skal arbeide kunnskapsbasert

Faglig nettverk

Europeisk samarbeidsnettverk

MSSH er medlem av RIMS, som står for «Rehabilitation in MS, European network for best practice and research» http://eurims.org/, og våre fagfolk deltar der aktivt i flere faggrupper, «Special Interest Groups» SIG, http://eurims.org/content/special-interest-groups-sigs.html:

–        SIG Bladder, Bowel and Sexual Disorders

–        SIG Mobility

–        SIG Occupation

MSSH skal være vertskap for det europeiske mellommøte i SIG Occupation 12. - 14- oktober 2017.

Nasjonalt samarbeidsnettverk

MSSH samarbeider tett med Nasjonal kompetansetjeneste for MS https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose-ms og MS-forbundet http://www.ms.no/ og har kontakt og faglig samarbeid med flere andre viktige aktører.  

 

 

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as