Én- og todagers kurs for pårørende

"Når en person blir syk eller skadet, rammes hele familien. Slik er det bare. Det er det som er å være en familie. Å være pårørende handler om belastninger, bekymringer, avmakt og skyldfølelse, men mest om kjærlighet, utholdenhet og håp. Det er smertefullt å stå nær, men kan samtidig være dypt meningsfullt"

                                                                     Fra www.parorendesenteret.no

Vi arrangerer én- og todagers kurs for pårørende. Hensikten med kurset er å skape en felles forståelse og utgangspunkt for felles mestring. Kurset veksler mellom forelesninger og erfaringsutveksling i grupper. Flere av forelesningene er felles for personen med MS og den pårørende.

Kurset er for voksne pårørende som har en person med MS på opphold ved senteret. Pårørende kan være ektefelle, samboer, mor, far, søster, bror, venn, venninne etc. Det sendes ut tilbud om kurset sammen med tilbudsbrevet om opphold til personen med MS. Kursavgiften er forskjellig, alt avhengig av antall dager, med eller uten overnatting. Det presiseres i invitasjonen hvor mange dager kurset er, samt priser. 

Som pårørende kan du få dekket reisen til kurset av Pasientreiser. Dette gjelder pårørende som er i slekt, eller som bor sammen med pasienten. Det er viktig at du i forkant av reisen avklarer reisemåte/dekning etc. Dette kan du gjøre ved å ringe 05515, eller søke om å få dekket reisen ved å logge deg inn på www.helsenorge.no.

Oversikt kursdager og program

Kursdatoer for deg som pårørende i 2017: 

18. august, 15. september, 6. - 7. oktober, 20. - 21. oktober, 10. november og 8. desember.

Kursdatoer for deg som pårørende i 2018:

En dags kurs: 19 januar, 23 februar, 06 april, 27 april, 25 mai og 06 juli.

To dagers kurs: 02-03 februar, 09-10 mars, 08-09 juni.

Program for 2018 er under utarbeidelse.

/share/mime/48/pdf.png Program 20-21 oktober
(program-20-21-okt.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Program 10 november
(program-10-november.pdf, 136kB)

/share/mime/48/pdf.png Program 08 desember
(program-08-desember.pdf, 136kB)