Én- og todagers kurs for pårørende

"Når en person blir syk eller skadet, rammes hele familien. Slik er det bare. Det er det som er å være en familie. Å være pårørende handler om belastninger, bekymringer, avmakt og skyldfølelse, men mest om kjærlighet, utholdenhet og håp. Det er smertefullt å stå nær, men kan samtidig være dypt meningsfullt"

                                                                     Fra www.parorendesenteret.no

Vi arrangerer én- og todagers kurs for pårørende. Hensikten med kurset er å skape en felles forståelse og utgangspunkt for felles mestring. Kurset veksler mellom forelesninger og erfaringsutveksling i grupper. Flere av forelesningene er felles for personen med MS og den pårørende.

Kurset er for voksne pårørende som har en person med MS på opphold ved senteret. Pårørende kan være ektefelle, samboer, mor, far, søster, bror, venn, venninne etc. Det sendes ut tilbud om kurset sammen med tilbudsbrevet om opphold til personen med MS. Kursavgiften er forskjellig, alt avhengig av antall dager, med eller uten overnatting. Det presiseres i invitasjonen hvor mange dager kurset er, samt priser. 

Som pårørende kan du få dekket reisen til kurset av Pasientreiser. Dette gjelder pårørende som er i slekt, eller som bor sammen med pasienten. Det er viktig at du i forkant av reisen avklarer reisemåte/dekning etc. Dette kan du gjøre ved å ringe 05515, eller søke om å få dekket reisen ved å logge deg inn på www.helsenorge.no.

Har du spørsmål vedrørende kursene, kan du sende en mail til annekristin.posti@mssenteret.no

Oversikt kursdager og program

 

Kursdatoer for deg som pårørende i 2018:

En dags kurs: 19 januar, 23 februar, 06 april, 27 april, 25 mai og 06 juli.

To dagers kurs: 02-03 februar, 09-10 mars, 08-09 juni.

/share/mime/48/pdf.png Program 09-10 mars
(program-09-10-mars.pdf, 130kB)

/share/mime/48/pdf.png Program 06 april
(parorendedag-2018.pdf, 128kB)

/share/mime/48/pdf.png Program 27 april
(parorendedag-2018.pdf, 128kB)

/share/mime/48/pdf.png Program 25 mai
(parorendedag-2018.pdf, 128kB)

/share/mime/48/pdf.png Program 08-09 juni
(to-dagers-kurs-parorende-2018.pdf, 130kB)

/share/mime/48/pdf.png Program 06 juli
(parorendedag-2018.pdf, 128kB)

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as