Hospiteringsfagdager

Velkommen til hospiteringsfagdager på MS-Senteret Hakadal.


På MS-Senteret Hakadal har vi hospiteringsfagdager på flere områder for flere faggrupper. På en slik dag får du både høre foredrag og drøfte problemstillinger med ansatte som hver dag jobber med rehabilitering for personer med MS. Nedenfor ser du programmet vi tilbyr våren 2018. Påmelding og praktiske opplysninger finner du på påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsfrist 21. mai 2018

Torsdag 24.mai 2018: Trening, aktivitet og deltagelse
Målgruppe: fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre interesserte

08.30-09.15 Om MS-Senteret og vårt tverrfaglige arbeid v/Marte Førland, helse- og sosialfaglig leder og psykologspesialist
09.15-09.30 Pause
09.30-10.15 Fakta om MS v/ Stine Marit Moen, FoU-leder og nevrolog
10.15-10.30 Pause
10.30-11.15 Fatigue v/ Jeanette Richwood, ergoterapeut og leder av energigruppa      
11.15-11.45 Lunsj
11.45-14.30 Deltakelse i en avdeling
         a) i fysioterapiavdelingen, ansvarlig Adnan Heric-Mansrud, avd.leder fysioterapi og spesialfysioterapeut med master i fysioterapi
         b) i ergoterapiavdelingen, ansvarlig Inger Grethe Løyning, avd.leder ergoterapi og ergoterapeut med master i rehabilitering 
14.30-15.00 Felles avslutning v/ Adnan Heric-Mansrud og Inger Grethe Løyning  
 

Fredag 25. mai 2018: Sykepleiefaglig arbeid
Målgruppe: sykepleiere og andre interesserte

08.30-09.15 Om MS-Senteret og vårt tverrfaglige arbeid v/Marte Førland, helse- og sosialfaglig leder og psykologspesialist
09.15-09.30 Pause
09.30-10.15 Sykepleiefaglig arbeid ved senteret v/Monica Johannesen, avd.leder sykepleieavdelingen og MS-sykepleier 
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Fakta om MS v/ Stine Marit Moen, FoU-leder og nevrolog 
11.30-11.45 Pause 
11.45-12.30 Kognitive utfordringer ved MS v/ Ann Kristin Svendsen, psykolog 
12.30-13.15 Lunsj 
13.15-15.00 Sykepleiefaglige temaer v/sykepleieavdelingen
 
På foredrag om fakta om MS og kognitive utfordringer er deltagere på hospiteringsfagdager sammen med pårørende og pasienter. Resten av programmet skjer i en liten gruppe kun for deltagere på hospiteringsfagdagene, der innhold kan spisses inn mot deltagernes ønsker.

Kursavgift er kr 1000 pr dag. Kursavgiften dekker kursmateriell og lunsj. Det serveres kaffe og frukt gjennom dagen. Kursavgiften betales ved tilsendt faktura.
Vi har begrenset antall plasser.

Hvis du er interessert, meld deg gjerne på!

Meld deg på ved bruk av vårt påmeldingsskjema

 

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as