Intensivopphold

Intensivoppholdet har som målgruppe personer med MS (pmMS), i sykdomsfase 1-2 og som ikke har hatt opphold ved MSSH tidligere.  Målgruppen har et stort informasjonsbehov - men trenger også individuelle samtaler/konsultasjoner og vurderinger av nevrolog samt evt. psykolog, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og kostveileder. 

Gjennom to ukers intensivopphold ønsker vi å nå pmMS i tidlig fase i sykdommen, der informasjon og kunnskap er spesielt viktig for å få til løsningsfokusert mestring.

Det må understrekes at det på to uker ikke er mulig å få til samme innhold og tilbud som på et fire ukers rehabiliteringsopphold.  Enkelte av sykdommens symptomer egner seg ikke for gjennomføring av et intensivopphold, da det forutsetter et mindre hektisk tempo. Vurdering av hvilket opphold som passer den enkelte, gjøres i MS-Senterets inntaksteam basert på henvisningen og personlige opplysninger.

Her finner du "Velkomstbrosjyre til intensivopphold" med praktisk informasjon.