Styret

Nytt styre ble valgt på generalforsamling 31.05.15:

Leder: Lars Ole Hammersland

Nestleder: Nina Kvernmo

Styremedlemmer: Mona Enstad, Jan Wibe og Ingjerd Haukeland

Ansattes representanter: Adnan Heric-Mansrud og Anne Kristin Posti

Varamedlemmer: Jan Petter Myrvold, Kristin Skjønvoll og Monica L. Johannessen

  • MS-Senteret Hakadal

    Blomsterbakken 33
    1487 Hakadal

  •  

    Telefon: 67062900