Styret

Nytt styre ble valgt på generalforsamling 14.12.2018:

Leder: Lars Ole Hammersland

Nestleder: Lise Johnsen 

Styremedlemmer: Mona Enstad, Jan Wibe og Ingjerd Haukeland

Ansattes representanter: Yvonne Bjørheim og Marianne Halvorsen 

Varamedlemmer: Truls Kleven, Jan Petter Myrvold og Monica L. Johannessen

Leder av Brukerrådet Gro Sundby og daglig leder av MS-Senteret Hakadal John Kenneth Nyhus, har møterett i styret.  

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as