Vanlige spørsmål

Hvordan søker jeg plass ved MS-Senteret+

Dette får du svar på ved å lese her.

Hva er forskjellen på intensivopphold og rehabiliteringsopphold?+

Et intensivopphold varer i to uker, rehabiliteringsopphold i 3 eller 4 uker.

Ved intensivopphold er hovedtyngden av deltakerne ganske "nye" i det å ha sykdommen. Behovet for informasjon om sykdommen, følelser, økonomi, trening etc er stort, og det er flere foredrag/undervisninger pr dag. Du vil få anledning til individuelle konsultasjoner med fagpersoner, men grunnet tid og ressurser, er det ikke alltid vi kan imøtekomme alle dine ønsker for dette.

Ved rehabiliteringsopphold er deltakerne mer blandet med tanke på hvor lenge en har hatt sykdommen. Antall foredrag/undervisninger er én gang pr dag på hverdager. Muligheten for individuelle konsultasjoner er større enn ved intensivopphold, da du er hos oss i flere uker enn ved intensivopphold.

Se ellers informasjon om Intensivopphold og Rehabiliteringsopphold.

Hvor lenge må jeg vente før jeg får plass?+

For å få informasjon om vår ventetid, gå inn på  www.helsenorge.no/velgbehandlingssted

Vi har imidlertid ulike typer tilbud og ulike typer avtaler med de forskjellige helseregionene. Det betyr at det er noe variasjon i ventetider. Ønsker du mer informasjon om dette, kan du ringe vårt inntakskontor mandag til onsdag, tlf. 67062911.

Må jeg betale egenandel og reisen selv?+

Du betaler ikke egenandel når du er på opphold hos oss. Helseregionen din betaler.

Du får dekket billigste reise fram og tilbake, se pasientreiser.no. Det er fastlegen din som må bekrefte om du trenger annen transport, f.eks. drosje fra Gardermoen. Egenandel på kr 149,- hver vei hvis du ikke har frikort.

Dersom du benytter deg av retten til fritt rehabiliteringsvalg, tilkommer en forhøyet egenandel på kr 400,- hver vei, som ikke danner grunnlag for frikort.

Er det mulig å komme en annen dag enn jeg har fått oppgitt i tilbudsbrevet?+

Du kommer sammen med 28 andre, og det er viktig at du kommer til avtalt tid. Hvis du må endre på dette, trenger vi  beskjed så tidlig som mulig.

Hvor mange kommer sammen med meg?+

Senteret har gruppebasert inntak. Det vil si at alle kommer og reiser samme dag. Du er én av en gruppe på 29 personer.

Er jeg for frisk til å søke plass hos dere?+

MS er en kompleks sykdom, med synlige og usynlige symptomer. Alle med diagnosen kan ha behov for et opphold hos oss. 

Kan jeg reise hjem i helgene?+

Ja, det er mulig å ta permisjon i helgene. Vi oppfordrer likevel alle til å være ved senteret i helgene for å få maksimalt utbytte av oppholdet.

 

Kan jeg ha besøk i helgene?+

Gjester er hjertelig velkomne, både på dags- og overnattingsbesøk i helgene. Ved sistnevnte deler personen rommet med deg og overnatter i skapseng/ekstraseng. Dette koster kr 300 pr døgn, inklusiv måltider. Ved dagsbesøk er det mulig for din besøkende å spise frokost, lunsj eller middag. Egne priser for dette finner du på liste i vår kantine. 

Må jeg ha med egen rullestol?+

Senteret har ikke hjelpemidler til utlån, så du må ha med deg det du trenger av hjelpemidler.

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as