Ledelse og stabsfunksjoner
Daglig Leder
Helse- og sosialfaglig leder
Avdelingsleder for legene og leder for forskning og utvikling
Avdelingsleder ergoterapi
Avdelingsleder fysioterapi
Avdelingsleder sosionom og psykologi
Avdelingsleder sykepleie
Enhetsleder kost og ernæring
Drift- og Serviceleder
Kjøkkensjef
Økonomi- og IT- ansvarlig
HR-Rådgiver
Eiendomsforvalter
Administrasjons og kvalitetsleder
Inntakskontor / adm.sekretær
Kurs- og konferanseansvarlig

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring

Utviklet av Imaker as