SPIRIT - et nettbasert selvhjelpsprogram

SPIRITer et selvhjelpsprogram laget av norske psykologer og basert på moderne adferdspsykologi. Målet med programmet er å hjelpe personer med MS og barn/ungdom som har en mor eller far som har MS,  til å håndtere sin sykdom og de utfordringer de har på en bedre måte. Det er et verktøy for økt livskvalitet og mestring av tanker og følelser. Vil du vite mer om SPIRIT for barn og ungdom som pårørende trykk her, ønsker du mer om SPIRIT for deg som har MS, trykk her.


Dialogmøte med Brukerrådet og ny ledelse ved senteret

På bilde sees Halvor Bjørkum, Elin C. Nordhagen, Gro Sundby og Frode Hermansen

Onsdag 14 desember ble det gjennomført et dialogmøte mellom Brukerrådet og MS-Senterets nye ledelse. Hensikten med møte var å bli kjent, da flere medlemmer i Brukerrådet og ledelsen ved senteret er nye for hverandre.

MS-Senteret orienterte generelt om dagens rehabiliteringstilbud, utvekslet tanker om fremtidig utvikling, og hvilke erfaringer som er gjort med «nytt» 3 ukers opphold.

Brukerrådet vil ha tre møter ved senteret i løpet av 2017. Ved behov vil det settes opp flere møter.

Vil du lese mer om Brukerrådet, trykk her.

Ny daglig leder fra 1. november

John Kenneth Nyhus kommer fra Avinor hvor han har jobbet med HMS og Kvalitet i 10 år. Han var bla HMS sjef i konsernet og seksjonssjef for risikostyring.  Før dette var han 18 år i Marinen. Han har ellers jobbet 12 år på Forsvarets skolesenter Akershus og ved Forsvarets Sanitet.

Ny daglig leder fra 1. november - les hele saken


En mulig tilnærming til musikkterapi i møte med personer med multippel sklerose

Dette er en presentasjon av musikkterapipraksisen som ble utforsket og utviklet på MS-senteret gjennom rehabiliteringsopphold våren og høsten 2015, ved musikkterapeut Tarjei Øverlid.

En mulig tilnærming til musikkterapi i møte med personer med multippel sklerose - les hele saken


MR-undersøkelser ved MS

Nevrolog og FoU-leder Stine Marit Moen ved MS-Senteret i Hakadal har i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening vært med på å skrive en kronikk om MR-undersøkelser ved MS.

MR-undersøkelser ved MS - les hele saken


Nytilsatt nevrolog ved MS-Senteret Hakadal

Stine Marit Moen er nevrolog og er ansatt som overlege og avdelingsleder for øvrige leger tilknyttet MS-Senteret og som forsknings- og utviklingsleder.

Nytilsatt nevrolog ved MS-Senteret Hakadal - les hele saken


Ny daglig leder fra 01. november 2016

John Kenneth Nyhus kommer fra Avinor hvor han har jobbet med HMS og Kvalitet i 10 år. Han var bla HMS sjef i konsernet og seksjonssjef for risikostyring.  Før dette var han 18 år i Marinen. Han har ellers jobbet 12 år på Forsvarets skolesenter Akershus og ved Forsvarets Sanitet.

Ny daglig leder fra 01. november 2016 - les hele saken


MS-Senteret Hakadal fornyer seg....

I perioden juni 2016 til februar 2017 vil det foregå byggevirksomhet på senteret som blant annet skal få nytt kjøkken og utvidelse av spisesalen.

MS-Senteret Hakadal fornyer seg.... - les hele saken


En fargerik hilsen fra novemberoppholdet

Pasientene som var på opphold ved MS-senteret i oktober/november, var en kreativ gjeng.

En fargerik hilsen fra novemberoppholdet - les hele saken


Utedag 25. september

Fredag 25. september skinte solen som bestilt da fysio- og ergoterapiavdelingene arrangerte utedag for pasientene.

Utedag 25. september - les hele saken


Deltakelse fra MS-Senteret Hakadal på SIG "blære, tarm og seksualitet"

Sykepleier Karen Øksnevad og fysioterapeut Agnete S. Gade  deltok på Spesial Interesse Gruppe (SIG) for «blære, tarm og seksualitet»  in-between møte i Amsterdam 11. til 12. september.

Deltakelse fra MS-Senteret Hakadal på SIG "blære, tarm og seksualitet" - les hele saken


Markering av den nasjonale MS-dagen

I år var det kurs for pårørende på MS-Senteret Hakadal (MSSH) på selveste MS dagen!

Markering av den nasjonale MS-dagen - les hele saken


Gruppetilbud - "en oppdagelsesreise"

MS-Senteret Hakadal tilbyr et gruppetilbud som heter «En oppdagelsesreise» på enkelte opphold. Dette er et gruppetilbud basert på livsstyrketrening.

Gruppetilbud - "en oppdagelsesreise" - les hele saken


Familieleir

MS-forbundetarrangerte sommerleir for familier der mor eller far har MS.

Familieleir - les hele sakenVi deltar på MS-forbundets familieleir

MS-forbundet arrangerer familieleir for familier der en av foreldrene har MS. Arrangementet gjennomføres ved Haraldvangen i Hurdal 1.- 4. juli.

Vi deltar på MS-forbundets familieleir - les hele saken


Hjernesykdommer må prioriteres

I Tidsskrift for den norske legeforening nr 10 dette år, påpekes det at hjernesykdommer må prioriteres.

Hjernesykdommer må prioriteres - les hele saken


Den internasjonale MS-dagen 27. mai - innledning ved daglig leder Antonie Giæver Beiske

MS må prioriteres! Det var MS-forbundets budskap på den internasjonale MS-dagen. 80 personer møtte fram til et politisk møte i Oslo. 

Den internasjonale MS-dagen 27. mai - innledning ved daglig leder Antonie Giæver Beiske - les hele saken


Psykiske problemer ved MS

Det er ingen tvil om at psykiske problemer har betydelig innflytelse på helse og livskvalitet for personer med MS (pmMS).

Psykiske problemer ved MS - les hele saken


MS-skolen

MS skolen 2016 er i gang. Skolen henvender seg til  helsepersonell som ønsker å heve sin kompetanse innen MS. Tema som belyses er blant annet motiverende intervju, fatigue, trening og MS, pårørenderollen, vannlatningsproblematikk, hverdagsmestring og hjelpemidler. Du er hjertelig velkommen til å delta på de resterende dagene. For mer informasjon trykk her.


Takk!

Steel Crusaders Norway er en motorsykkelklubb med røtter i USA.

 

Takk! - les hele saken


Oppslag i lokalavisen Varingen januar 2015

Fredag 9. januar hadde MS-Senteret Hakadal et fire siders oppslag i Nittedals lokalavis Varingen.

Oppslag i lokalavisen Varingen januar 2015 - les hele saken


/share/mime/48/pdf.png Oppslag i lokalavisen Varingen januar 2015
(varingen-januar-2015.pdf, 1MB)

Musikkterapi som rehabiliteringstilbud ved MS-Senteret Hakadal

Fra et musikkterapeutisk perspektiv har alle mennesker en iboende musikalitet og således tilgang til musikkens mangfoldighet.

Musikkterapi som rehabiliteringstilbud ved MS-Senteret Hakadal - les hele saken


Gladmelding!

Gratulerer til alle ansatte, pasienter og eier med ny avtale med Helse Sør-Øst og øvrige helseregioner fra 2015.  Nå har vi all grunn til å glede oss og å se fremover ....


Takk for gaven!

I begynnelsen av september fikk vi en overraskende og hyggelig telefon ..

Takk for gaven! - les hele saken


Hurra!

Gratulasjoner fra MS-Senteret Hakadal til alle som evner å glede seg over at et norsk ektepar har fått Nobelprisen i medisin for forskning på hjerneceller!

Hurra! - les hele sakenVGs Helsehelter

Avisa VG har i sommer en serie pågående med norges Helsehelter, og MS-Senteret Hakadal er så heldige å få være en av disse.

VGs Helsehelter - les hele saken


Hospiteringsdager

Senteret har i regi av kurs- og konferanseansvarlig nylig gjennomført to hospiteringsdager.

 

Hospiteringsdager - les hele saken


Innsamlingsaksjon

MS-Senteret Hakadal hjelper flomofre i Bosnia og Herzegovina, et land som på 90-tallet ble herjet av krig, har den siste måneden blitt rammet av store oversvømmelser.

Innsamlingsaksjon - les hele saken


Samarbeid med urolog

Over 300 000 nordmenn rammes av manglende blærekontroll og urinlekkasje. For personer med MS har så mange som 87 % hatt eller har vannlatingsproblemer.

Samarbeid med urolog - les hele saken


Forekomst av søvnsykdommer, livskvalitet og utmattelse (fatigue) hos personer med MS

MS –Senteret Hakadal har startet  kartlegging av søvn apnoe syndrom som et tilbud til alle sine pasienter, som ledd i en langsiktig studie om forekomst av søvnapnoe (pustepauser under søvn) sett i sammenheng med livskvalitet og  fatigue.

Forekomst av søvnsykdommer, livskvalitet og utmattelse (fatigue) hos personer med MS - les hele saken
Forskning ved MS-Senteret

Når den 19. årlige RIMS-konferansen (Rehabilitation in MS) går av stabelen i Brighton, UK i juni er det med 3 poster-presentasjoner av forskning ved MS-Senteret.

Forskning ved MS-Senteret - les hele saken


Åpent hus torsdag 13 mars

I anledning Hjerneuken, arrangeres "Åpent hus" torsdag 13 mars kl 17.30-19.45. Hjerneuken har som hensikt å opplyse om hjernens funksjon, nyere forskning samt sykdommer som kan oppstå i dette området av kroppen.

Les hele saken


Å leve med MS

For frisk for et rehabiliteringsopphold på MS-Senteret Hakadal AS?

Å leve med MS - les hele saken


Gladmelding for personer med MS bosatt i region Helse Nord

Det er gledelig for pasientene bosatt i Helse Nord at vi fikk til en avtale om 300 behandlingsdøgn i inneværende år. Opsjon for tilsvarende i 2014 er innfridd, og det er også en gladmelding.

Gladmelding for personer med MS bosatt i region Helse Nord - les hele saken


Lori Scneider på YouTube

Lori Scneider er kjent av mange etter at hun i fjor høst deltok med et innlegg på MS-forbudets mestrigskonferanse.

Lori Scneider på YouTube - les hele saken


MS-konferanse med politisk debatt

Over 8000 mennesker i Norge er rammet av multippel sklerose (MS).  Alle i arbeid hører vi i festtaler, men personer med MS som har arbeidsevne, opplever at det kan være vanskelig til tross for at de er svært motiverte.  Hvordan endrer vi dette bildet?

MS-konferanse med politisk debatt - les hele saken


/share/mime/48/pdf.png
(ms-konferansen-en-politisk-debatt.pdf, 235kB)

På kildevann og trening i Serbia

Hjelper serbisk kildevann, trening og fysioterapi mot MS? Fire damer fra Telemark ble sendt ut for å sjekke.

På kildevann og trening i Serbia - les hele saken


/share/mime/48/pdf.png
(pa-kildevann-i-serbia.pdf, 115kB)

Anne-Margrethes servicehund Marvin

Les historien om Marvin som alltid gir MS-Senterets sosionom en hjelpende labb!

Anne-Margrethes servicehund Marvin - les hele saken


/share/mime/48/pdf.png
(anne-margrehtes-servicehund-marvin.pdf, 424kB)

MS-Senteret Hakadal inngår avtale med Helse Nord RHF om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester for MS-pasienter

Avtalen gjelder for perioden 01.04.-31.12.13 med opsjon på forlengelse i ett år, til 31.12.2014.


Endring av medikamenter i forhold til helsekrav for førerkort, mars 2013

Førerkortforskriften stiller visse krav til syn, hørsel, helse og førlighet for den som skal føre motorkjøretøy.

Endring av medikamenter i forhold til helsekrav for førerkort, mars 2013 - les hele saken


"Åpent Hus" ved MS-Senteret Hakadal 13.03.13

Mer enn 20 personer deltok - alt fra naboer, pårørende og personer med MS.  Vårt mål er å spre kunnskap om MS-Senteret Hakadal, tilbudet og MS-sykdommen.  Responsen var god - og vi videreførerer derfor denne happeningen til å bli en årlig tradisjon i løpet av "Hjerneuka" - (uke 11).


Mastergradsoppgave i farmasi -

basert på pasientmateriale fra MS-Senteret Hakadal - tydeliggjør at behandling av personer med MS er kompleks.

Mastergradsoppgave i farmasi - - les hele saken


«Åpent hus» på MS-Senteret Hakadal onsdag 13.03.13

 Fra 1995 arrangeres Hjerneuka i uke 11 i Norge. Nevrologer og pasientforeninger bidrar til å sette fokus på hjernens funksjon, sykdommer og behandling.

«Åpent hus» på MS-Senteret Hakadal onsdag 13.03.13 - les hele saken


Kurs ved MS-Senteret Hakadal

Det er planlagt flere kurs for fagpersonell på MS-Senteret Hakadal i år.  Vi henvender oss til alle ledd i helsetjenesten som jobber med MS-pasienter og deres pårørende.  Kursprogrammet omfatter både fysiske og psykiske aspekter ved MS.

Kurs ved MS-Senteret Hakadal - les hele saken


Du ser jo så godt ut!

Psykologspesialist Kari Frank og nevropsykolog Kjersti Træland Hanssen ved MS-Senteret Hakadal har utgitt boken Du ser jo så godt ut! - en bok om kronisk sykdom, bak fasaden.

Du ser jo så godt ut! - les hele sakenHøyspesialisert MS-rehabilitering

MS-Senteret Hakadal (MSSH) tilbyr MS-rehabilitering til bortimot 400 pasienter pr år. MSSH tilbyr opphold til personer med MS som har behov for informasjon og høyspesialisert rehabilitering.

Høyspesialisert MS-rehabilitering - les hele saken


Gave fra GET

MS-Senteret Hakadal takker for pengegave! 

Gave fra GET - les hele saken


Fampyra® - selv liten effekt kan ha stor betydning

Et prosjekt med Fampyra ved MS-Senteret Hakadal har vært så vellykket at vi vil fortsette å utrede nye pasienter med tanke på denne behandlingen.

Fampyra® - selv liten effekt kan ha stor betydning - les hele saken


MS-rehabilitering med kognitivt fokus

Fra høsten 2010 starter vi en forskningsstudie ved MSSH.  Vi har utviklet en modell for kognitiv rehabilitering, MS-rehabilitering med kognitivt fokus (MS-RKF). Vi ønsker å undersøke om deltakelse i MS-RKF har effekt i forhold til hverdagsmestring, fatigue, psykisk helse og livskvalitet.

MS-rehabilitering med kognitivt fokus - les hele saken


For helsepersonell og pårørende

Kurskalender