Kompleks rehabilitering for personer med MS

  • Rehabilitering kun til personer med diagnosen multippel sclerose (MS)
  • Målgruppen er personer med mild til moderat funksjonshemming
  • Gjennom tverrfaglig samarbeid bidrar vi til at personer med MS oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne

Ny daglig leder fra 1. november

John Kenneth Nyhus kommer fra Avinor hvor han har jobbet med HMS og Kvalitet i 10 år. Han var bla HMS sjef i konsernet og seksjonssjef for risikostyring.  Før dette var han 18 år i Marinen. Han har ellers jobbet 12 år på Forsvarets skolesenter Akershus og ved Forsvarets Sanitet.

Ny daglig leder fra 1. november - les hele saken

En mulig tilnærming til musikkterapi i møte med personer med multippel sklerose

Dette er en presentasjon av musikkterapipraksisen som ble utforsket og utviklet på MS-senteret gjennom rehabiliteringsopphold våren og høsten 2015, ved musikkterapeut Tarjei Øverlid.

En mulig tilnærming til musikkterapi i møte med personer med multippel sklerose - les hele saken

Våre tilbud

Vår behandlingsideologi er gjennom tverrfaglig samarbeid å støtte personer med MS til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.

Ledelse og stabsfunksjoner