Høyspesialisert MS-rehabilitering

 • Rehabilitering kun til personer med diagnosen multippel sclerose (MS)
 • Målgruppen er personer med mild til moderat funksjonshemming
 • Gjennom tverrfaglig samarbeid bidrar vi til at personer med MS oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne

Tilbud til pårørende august - desember 2016

MS-Senteret har i flere år gitt tilbud til pårørende, i form av dags- og helgekurs. Kursene er godt evaluert og en viktig del av behandlingen ved senteret. Vi skal inn i en byggeperiode, mest sannsynlig i perioden august - desember 2016. Vi må i denne perioden ta en pause i tilbudet, da støv, støy og bruksendring av eksisterende rom i byggeperioden, ikke er forenelig med  å holde kurs. Vi presiserer at dette kun er en pause, og ønsker velkommen til nye kurs i nye, flotte lokaler i begynnelsen av 2017 :-)

Ledige stillinger ved MS-Senteret Hakadal

Det er for tiden ledige stillinger i vår sykepleieavdeling.

Våre tilbud

Vår behandlingsideologi er gjennom tverrfaglig samarbeid å støtte personer med MS til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.

Ledelse og stabsfunksjoner
Daglig leder / nevrolog
Helse- og sosialfaglig leder
Nestleder / kvalitetsleder
Avdelingsleder fysioterapi
Avdelingsleder sykepleie
Avdelingsleder ergoterapi
Avdelingsleder sosionom
Avdelingsleder psykolog
Enhetsleder kost og ernæring
Kjøkkensjef
Husøkonom
Økonomi- og IT- ansvarlig
HR-Rådgiver
Eiendomsforvalter
Inntakskontor / adm.sekretær
Kurs- og konferanseansvarlig
 • MS-Senteret Hakadal

  Blomsterbakken 33
  1487 Hakadal

 •  

  Telefon: 67062900
  Telefax: 67076395

Utviklet av Imaker as
</