Kompleks rehabilitering for personer med MS

  • Rehabilitering kun til personer med diagnosen multippel sclerose (MS)
  • Målgruppen er personer med mild til moderat funksjonshemming
  • Gjennom tverrfaglig samarbeid bidrar vi til at personer med MS oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne

En mulig tilnærming til musikkterapi i møte med personer med multippel sklerose

Dette er en presentasjon av musikkterapipraksisen som ble utforsket og utviklet på MS-senteret gjennom rehabiliteringsopphold våren og høsten 2015, ved musikkterapeut Tarjei Øverlid.

En mulig tilnærming til musikkterapi i møte med personer med multippel sklerose - les hele saken

MR-undersøkelser ved MS

Nevrolog og FoU-leder ved MS-Senteret i Hakadal har i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening vært med på å skrive en kronikk om MR-undersøkelser ved MS.

MR-undersøkelser ved MS - les hele saken

Våre tilbud

Vår behandlingsideologi er gjennom tverrfaglig samarbeid å støtte personer med MS til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.

Ledelse og stabsfunksjoner
Konstituert daglig leder
Konstituert helse- og sosialfaglig leder
Avdelingsleder sykepleie
Avdelingsleder ergoterapi
Avdelingsleder sosionom