Høyspesialisert MS-rehabilitering

  • Rehabilitering kun til personer med diagnosen multippel sclerose (MS)
  • Målgruppen er personer med mild til moderat funksjonshemming
  • Gjennom tverrfaglig samarbeid bidrar vi til at personer med MS oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne

Ledig stilling - daglig leder ved MS-Senteret Hakadal

Vår nye daglige leder skal ha fokus på drift og videreutvikling av et høyspesialisert MS-rehabiliteringssenter og en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi søker en trygg og tydelig leder, som er synlig og skaper tillit internt, samtidig som du skal markedsføre senteret utad på mange ulike arenaer.

Ledig stilling - daglig leder ved MS-Senteret Hakadal - les hele saken

Konstituert daglig leder

Kari Frank er konstituert som daglig leder av MS-Senteret Hun har bakgrunn som psykologspesialist og har arbeidet ved senteret siden 2009.

Konstituert daglig leder - les hele saken

Våre tilbud

Vår behandlingsideologi er gjennom tverrfaglig samarbeid å støtte personer med MS til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.