Kompleks rehabilitering for personer med MS

  • Rehabilitering kun til personer med diagnosen multippel sclerose (MS)
  • Målgruppen er personer med mild til moderat funksjonshemming
  • Gjennom tverrfaglig samarbeid bidrar vi til at personer med MS oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne

MS-Senteret får "ny" hjemmeside

MS-Senteret får ny hjemmeside 01 juli i år. Dette som et ledd i fritt rehabiliteringsvalg. Nettadressen vil være den samme, men med ny layout.

SPIRIT - et nettbasert selvhjelpsprogram

SPIRIT er et selvhjelpsprogram laget av norske psykologer og basert på moderne adferdspsykologi. Målet med programmet er å hjelpe personer med MS og barn/ungdom som har en mor eller far med MS, til å håndtere sykdom og de utfordringer de har på en bedre måte. Det er et verktøy for økt livskvalitet og mestring av tanker og følelser. Les mer om saken her.

 

Våre tilbud

Vår behandlingsideologi er gjennom tverrfaglig samarbeid å støtte personer med MS til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.

Ledelse og stabsfunksjoner
Daglig Leder
Helse- og sosialfaglig leder
Avdelingsleder for legene og leder for forskning og utvikling
Avdelingsleder sykepleie
Avdelingsleder ergoterapi
Avdelingsleder sosionom og psykologi
Avdelingsleder fysioterapi (vikariat)
Enhetsleder kost og ernæring
Kjøkkensjef
Husøkonom
Økonomi- og IT- ansvarlig
HR-Rådgiver
Eiendomsforvalter
Prosjektkoordinator bygg
Inntakskontor / adm.sekretær
Kurs- og konferanseansvarlig