Hva er en psykolog?

Psykologer har en 6-årig utdannelse på universitet der man fordyper seg i menneskelig atferd og fungering. Man har kjennskap til både utviklingspsykologi, samfunnspsykologi, nevropsykologi, organisasjonspsykologi, barnepsykologi, voksenpsykologi, samt sykdom og behandling, for å nevne noe.

Hva kan du få hjelp til av en psykolog under oppholdet ved senteret?

Klinisk voksenpsykologi er en spesialitet hos psykologer som har til hensikt å fremme psykisk helse for den voksne befolkningen som får hjelp til utredning og behandling av psykiske lidelser innenfor psykisk helsevern og andre tjenesteområder med ansvar for psykisk helse hos voksne.

En psykolog med fordypning klinisk voksenpsykolog vil ha kompetanse til å utrede, diagnostisere og behandle lett til alvorlig/kompleks psykisk lidelse.

En henvisning til klinisk voksenpsykolog kan være hensiktsmessig for å utrede for at det ikke finnes psykisk lidelse i tillegg til MS. Videre er det kjent at mange med MS sliter med depresjon, angst, søvnvansker og vansker i nære relasjoner. Det er også utfordrende å leve med kronisk lidelse, aksept av sykdom og sorg rundt tap av funksjon. Disse vil være aktuelle problemstillinger å samtale med psykologen om. 

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as