Brukerutvalg

Brukerutvalget består av fem representanter med personlige vararepresentanter. Representantene oppnevnes av MS-forbundet. De velges for to år av gangen, med maks tid på åtte år. Brukerutvalget gjennomfører minimum to møter per år. Hvert annet år (vår) inviteres både brukerrepresentanter og vararepresentanter til et felles møte. Brukerutvalget konstituerer seg selv.

Brukerutvalgsrepresentanter

Gro Sundby - leder / representant Helse Øst  gro.sundby@gmail.com
Halvor Bjørkum - nestleder / representant Helse Sør hbjorkum@yahoo.no
Kristin Hagedal Ferra - representant Helse Midt-Norge khagedal@hotmail.com
Elin C. Nordhagen - representant Helse Nord e-carnor@online.no
Reidun Tjønn Rinde - representant Helse Vest 
msbergen.hordaland@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vararepresentanter

Karin Hoel - Helse Øst
Kari M. Granly Olsen - Helse Sør
Kjell Slaatrem - Helse Nord
Lars Farstad - Helse Midt-Norge
Cilie Nødtvedt - Helse Vest

Sekretariat fra MS-Senteret Hakadal:
John Kenneth Nyhus - Daglig leder MSSH

 

Brukerutvalgets mandat

Brukerrutvalget skal

  • uttale seg i saker som dreier seg om senterets veivalg, satsingsområder og prioriteringer
  • uttale seg om senterets fysiske utforming inne og ute
  • bidra til god kontakt og kommunikasjon mellom brukere/pårørende og MSSH
  • informere brukere/pårørende om Brukerutvalgets funksjon
  • videreformidle idéer, forslag og kritikk fra brukere/pårørende til administrasjonen og evt. til MSSHs styre
  • informere MS-forbundets lokale ledd om MSSH og senterets tilbud 

Forutsetninger for brukerrepresentasjon

Brukerrepresentanten må:

  • sette seg inn i heftet "veiviser for brukermedvirkning", være motivert for brukerutvalgssarbeid og åpen for å tilegne seg ny kunnskap
  • ha bearbeidet egne reaksjoner og opplevelser
  • vise forståelse for at representasjonen gjelder flere enn seg selv
  • være realistisk når det gjelder egen kapasitet 

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as