Helse Nord RHF

Helseregionen omfatter Nordland, Troms og Finnmark.

Alle henvisninger fra Helse Nord må sendes for godkjenning til:

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF, Postboks 1, 9038 TROMSØ