Rehabiliteringsopphold

Målgruppen for rehabiliteringsopphold er pasienter med MS som har behov for informasjon og rehabilitering.  Pasienten skal ha rehabiliteringspotensiale og være sosialt fungerende. Tilbudet er fortrinnsvis til pmMS i sykdomsfase 2 og 3. Senterets ansatte er spesialister innenfor MS og godt kvalifisert både faglig og ressursmessig til å bistå pasienten i forhold til de utfordringer og behov de måtte ha. Rehabiliteringsopphold har en individuell tilnærming. Det innebærer at pasienten må ha et aktivt forhold til egen rehabilitering. Det tverrfaglige samarbeidet på MSSH er basert på den internasjonale modellen ICF - Internasjonal klassifisering av funksjon, funksjonsnedsettelse og helse - som viser samspillet mellom kroppsfunksjoner, aktivitet og deltakelse - samt miljøfaktorer/omgivelser.

Rundt den enkelte pasient står et tverrfaglig team med en koordinator. Sammen med pasienten fastsettes mål for oppholdet og faggruppene tilbyr sine tjenester i et individuelt tilpasset program.  Målene blir styrende for behandlingen og resultatet evalueres under oppholdet og ved utskrivning.

MS-Senteret Hakadal tilbyr tjenester i forhold til samtlige ICF-dimensjoner; kroppsnivå, aktivitets- og deltakelsesnivå samt omgivelsesnivå ved hjelp av:

 • Konsultasjoner og samtaler
 • Kartlegging
 • Fysioterapi - individuell behandling og gruppetilbud
 • Egentreningsprogram
 • Informasjon om tilpasning av omgivelsene - hjelpemidler, bolig, bil osv.
 • Acitivity of Daily Living (ADL-trening)
 • Undervisning med tema relatert til MS
 • Samtalegrupper
 • Symptomatisk behandling
 • Nevropsykologisk undersøkelse og støttesamtaler
 • Tiltak i forhold til vannlatingsforstyrrelser og fordøyelse
 • Kostveiledning
 • Tverrfaglig fokus på MS-fatigue
 • Samarbeid med familie og kommunehelsetjenesten, blant annet i forbindelse med individuell plan
 • Tilbud til pårørende i form av helge- og dagskurs
 • Søknad til statlige og kommunale etater
 • Epikrise og tverrfaglig utskrivingsrapport


Rehabiliteringsopphold er av tre eller fire ukers varighet. Pasientene starter den individuelt tilpassede rehabiliteringsprosessen til samme tid. Dette styrker dynamikken og likemannsarbeidet i gruppen. Det utarbeides en individuell timeplan hvor undervisning og planlagte avtaler er booket i forkant. Tilbudet er et heldøgnstilbud der også kveld og helg utnyttes. Det er helsefaglig personell til stede hele døgnet.

Her finner du "Velkomstbrosjyre til rehabiliteringsopphold" med praktisk informasjon.

 • MS-Senteret Hakadal

  Blomsterbakken 33
  1487 Hakadal

 •  

  Telefon: 67062900
  Telefax: 67076395