Helse Sør-Øst RHF

Helseregionen omfatter Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust-Agder og Vest-Agder.

Henvisninger direkte fra nevrolog til MS-Senteret, bruk senterets henvisningsskjema.

Henvisning fra fastlege og privatpraktiserende nevrolog sendes via Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst (RKE)for anbefaling. RKE ønsker elektroniske henvisninger. Se dokument " Informasjon til fastlegene" og "Veiledning til elektronisk henvisning".

Regional Koordinerende Enhet (RKE), Postboks 174, 1451 Nesoddtangen
MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as