Utfordringer

RIMS, det europeiske nettverket for kunnskapsbasert praksis og forskning på rehabilitering ved MS, ga i 2012 ut anbefalinger angående hvilke områder personer med MS trenger hjelp til i rehabilitering. Disse områdene er:

Bevegelse, armfunksjon, ataksi og skjelving, fysisk trening, kognitive vansker, psykisk helse, fatigue, blære- og tarmfunksjon, seksuell fungering, tale- og kommunikasjonsvansker, svelgeproblemer, ergoterapi, arbeidsrettet rehabilitering, rehabiliterende sykepleie og sosialfaglig rådgivning, inkludert relasjonelle og familieutfordringer.

På MS-Senteret Hakadal har vi bygd opp kunnskap og erfaring på alle disse områdene og har fagpersoner med spesialkompetanse på alle felt omtalt. I tillegg bruker vi kunnskapsbasert informasjon om livsstil og miljøfaktorer av betydning for MS, i en helhetlige biopsykososial tilnærming.  Fagpersonene jobber sammen i team rundt den enkelte, slik at muligheter og utfordringer utforskes fra flere vinkler. Sammen med den det gjelder forsøker vi å finne best mulige løsninger.

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as