Personvernerklæring for hjemmesiden

Vi registrerer besøksdata i Webserverens loggfil. Vi registrerer IP-adresse, dato/klokkeslett, hvilken side/element som hentes, referer og user agent. Dataene oppbevares i 12 mnd. Vi deler ikke disse dataene med noen andre.

 

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as