Prosjekter

Vi gjennomfører flere interne prosjekt som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid, samt at vi samarbeider med andre instanser om å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.

Eksempler på pågående prosjekter med eksternt samarbeid

Auto Active: Tools and Methods for Autonomous Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor Data

Et forskningsrådsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd via IKT Pluss programmet med samarbeid mellom SINTEF Digital Smart Sensor Systems, NTNU ved Senter for Toppidrett, Olympiatoppen, UiO ved gruppe for Digital signalbehandling og bildeanalyse, OUS ved MS-klinikken og MS-Senteret Hakadal v/Stine Marit Moen og ansatt prosjektmedarbeider fysioterapeut Thomas Dahl Klyve, linker til utfyllende omtale. 

Bruk av funksjonell nær-infrarød spektroskopi hos personer med multippel sklerose – en pilotstudie (fNIRS):

Samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)/OsloMet v/Tone Berge, Terje Gjøvaag og Peyman Mirtaheri ved Bevegelseslaboratoriet (Bislet) og forskningsgruppen Kliniske Intervensjoner og Medisinsk Teknologi (KiM), OUS og MS-Senteret Hakadal v/Stine Marit Moen og fysio.avd. Kontaktperson MS-Senteret Hakadal: Stine Marit Moen.

Eksempler på tidligere prosjekter

Forprosjekt: Digital oppfølging og støtte for personer med multippel sklerose (MS-DOS)

  • Innomed-prosjekt 2018 der SINTEF, ved instituttet SINTEF Digital, var ansvarlig for prosjektet v/Frode Strisland og MS-Senteret Hakadal v/Stine Marit Moen var bidragende som en av flere aktører. Rapport fra Sintef

FACETS – Et gruppebasert fatiguemestringsprogram for personer med MS. MSSH har gjort tilpasninger av programmet for norsk døgnrehabiliteringsopphold/MSSH-setting v/Jeanette Richwood, Lene Sagen, Hilde Ryg og Inger Grethe Løyning.

  • I samarbeid med Sarah Thomas, Bournemouth University Clinical Research Unit, UK

Start rehabiliteringsoppholdet hjemme, et 2017-prosjekt i forlengelse av 2016-prosjektet: Rehabiliteringskoordinator. Hjem-til-hjem v/Gry Katrin Reiremo.

3-ukers opphold-prosjekt i 2016-2017 v/Marte Førland. 

Søvnapné hos personer med MS, utført på MSSH i samarbeid med nevrofysiologisk søvnlab AHUS v/Kornelia Beiske og Antonie G. Beiske.  

Støttetelefon for personer med MS og deres pårørende:MS-koronalinje - Stiftelsen Dam 

/share/mime/48/pdf.png MS rapporten 2020
(108656_msrapporten_web-5-.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Rapport støttetelefon
(rapport-stottetelefon-ekstern-2020.pdf, 695kB)

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as