Kontaktinformasjon

Ønsker du som fagperson mer informasjon om pågående eller tidligere prosjekter, kontakt vedrørende fremtidige prosjekt eller har spørsmål vedrørende FOU, kontakt vår FOU-leder:

Stine Marit Moen,

Overlege PhD

Spesialist i nevrologi

Forsker tilknyttet MS-forskningsgruppen ved Oslo universitetssykehus og universitetet i Oslo
http://ous-research.no/harbo/ 
https://www.facebook.com/ouhmsresearchgroup/?ref=bookmarks

Mail: StineMarit.Moen@mssenteret.no

 

 

    

  

 

 

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as