Doktorgrad, mastere og videreutdanning

Mastergrader fullført i 2017

Masterstudium i fysioterapi med oppgaven «Smerte og symptomklynger hos pasienter med multippel sklerose» ved fysioterapeut Adnan Heric-Mansrud.

Masterstudium i rehabilitering og habilitering med oppgaven «What characterizes upper limb rehabilitation in multiple sclerosis. A European multi-centre study » ved ergoterapeut Inger Grethe Løyning.

Mastergrad fullført 2016

En mulig tilnærming til musikkterapi i møte med personer med multippel sklerose. Et utprøvende eksempel fra MS-rehabilitering ved musikkterapeut Tarjei Øverlid.

https://nmh.brage.unit.no/nmh-xmlui/bitstream/handle/11250/2411110/Tarjei_Ovrelid.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Videreutdanning fullført 2016

Videreutdanning i sexologi og funksjonshemming med oppgaven “Hvordan intervenere mot symptomer knyttet til bekkenregionen på en måte som tar hensyn til dem som har vært utsatt for seksuelle overgrep” ved fysioterapeut Agnete Steensgaard Gade.

Doktorgrad, PhD fullført 2015

“Multiple sclerosis rehabilitation with a cognitive focus” ved nevropsykolog Kjersti Træland Hanssen. 

Personvernerklæring MSSH

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as