Mandag 20. april åpner MS-Senteret Hakadal, i samarbeid med MS-forbundet, en støttetelefon for personer med MS og deres pårørende. Tilbudet er opprettet i forbindelse med koronaepidemien og er finansiert av Stiftelsen Dam.

Telefonen er en landsdekkende støttetelefon for personer med MS og deres pårørende i koronatiden. Tjenesten er et lavterskeltilbud og bidrar med rådgivning, støttesamtaler og tips til mestring knyttet til det å leve med MS i koronatiden, en tid som for mange er preget av usikkerhet og ulike endringer i hverdagslivet.

Telefonen betjenes av sykepleiere/familieterapeut og psykolog som er ansatt ved MS-Senteret Hakadal og har ekspertise i å snakke med personer med MS og deres pårørende. Samtalen er taushetsbelagt.

Mange har for tiden et ekstra behov for emosjonell støtte i en tid der fysisk kontakt med andre er begrenset, og da kan kanskje en samtale via denne støttetelefonen være til hjelp. Ved behov for oppfølging lokalt, kan vi være behjelpelige med å lete opp aktuelle telefonnumre i bostedskommune. Dette er en rådgivningstelefon der du kan være anonym, og ingen opplysninger lagres.

Telefonen vil være betjent mandag til fredag fra klokka 10 til 14. Telefonnummer: 67062088

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as