Rehabilitering med arbeidsrettet fokus (RAF)

Jeg har fått MS - kan jeg fortsette å jobbe?

Når man får helseutfordringer, kan jobbsituasjon bli et aktuelt tema. Mange stiller seg spørsmål som dette:

 • Kan jeg fortsette i nåværende jobb, i min stillingsprosent?
 • Kan den jobben jeg har tilrettelegges?
 • Må jeg se meg om etter en annen jobb?
 • Hva vil jeg egentlig? Hva kan jeg? Hva er mest gunstig?
 • NAV -  hva kan de bidra med?
 • Forventninger – mine og andres?
 • Hva sier arbeidsgiver? Kolleger?
 • Familien? Økonomisituasjonen min?
 • Hva sier egentlig kroppen min?

MS-Senteret Hakadal har tilbud om 3- og 4-ukers rehabiliteringsopphold med arbeidsrettet fokus. Målet er å gjøre det mulig for den enkelte å beholde eksisterende arbeid lengst mulig eller komme seg ut i arbeid. I lys av dette tilbyr vi tverrfaglig tilnærming som fokuserer på dine ressurser, utfordringer og muligheter. Du får det samme tilbudet som ved ordinære rehabiliteringsopphold, men med spesielt fokus på arbeidssituasjonen gjennom følgende tilbud:

 • Grundig tverrfaglig kartlegging og funksjonsvurdering med senterets ulike faggrupper.
 • Tilbud om nevropsykologisk undersøkelse. En nevropsykologisk undersøkelse er en undersøkelse av hjernefunksjoner som oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og problemløsning. Resultatene kan danne grunnlag for innsikt i kognitive ressurser og eventuelle utfordringer. 
 • Informasjon og refleksjon om muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen, hjemme og i fritiden.
 • Det legges til rette for et nært samarbeid med fastlege, arbeidsgiver, NAV og eventuelt andre.
 • Deltageren på RAF-opphold får tilbud om en skriftlig tverrfaglig uttalelse vedrørende arbeids- og helsesituasjon. Denne kan etter ditt ønske brukes i videre dialog med arbeidsgiver, kolleger og NAV.

Ønsker du flere opplysninger om rehabiliteringsopphold med arbeidsrettet fokus? Ta gjerne kontakt med vår sosionomavdeling på e-post: info@mssenteret.no

Søk plass

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as