Rehablitering med kognitivt fokus - RKF

MS-Senteret Hakadal har tilbud om rehabiliteringsopphold med kognitivt fokus. Tilbudet gjennomføres parallelt med ordinært rehabiliteringsopphold, med utvidet fokus på kognitive funksjoner. Målsettingen er at deltageren skal få informasjon, støtte og hjelp til å leve med sine kognitive utfordringer.

Målgruppen er personer med MS som har kognitive problemer i dagliglivet.

Hva er kognitive funksjoner

Kognitive funksjoner er hjernefunksjoner som er i sving når hjernen prosesserer informasjon.  Drøyt halvparten som har MS utvikler kognitive symptomer. Slike kognitive symptomer kan være:

 • At tenketempoet blir langsommere
 • At det blir tyngre å lære nye ting
 • At du ikke husker like godt som før
 • At du har behov for mer ro rundt deg når du skal konsentrere deg
 • At det blir utfordrende å dele oppmerksomheten, eller "ha flere baller i luften samtidig"
 • At det blir utfordrende å planlegge eller "holde oversikten"

Kognitive symptomer varierer i type og omfang, fra person til person og over tid. Selv om du evt. får problemer på enkelte områder, vil andre områder fungere like godt som før. For de fleste dreier det seg om lette symptomer. Derfor regnes de kognitive symptomene ofte med blant "de usynlige MS-symptomene". En mindre gruppe utvikler mer omfattende kognitive symptomer. De fleste med MS har normal intelligens.

Hva innebærer det å delta?

 • Nevropsykologisk undersøkelse tidlig i rehabiliteringsoppholdet, inkludert grundig tilbakemelding.
 • Ukentlige samtaler med ergoterapeut og nevropsykolog, der du blant annet får veiledning i å sette opp mål og tiltak som skal gjøre det lettere å mestre kognititve utfordringer i hverdagen.
 • Du deltar i en kognitiv gruppe sammen med de andre som deltar på "MS-rehabilitering med kognitivt fokus".  Formålet med gruppen er undervisning, praktiske øvelser og erfaringsutveksling.
 • I etterkant av oppholdet har du tilbud om oppfølgingssamtaler med nevropsykolog/ergoterapeut med fokus på måloppnåelse.
 • Du følges for øvrig opp av et tverrfaglig team på lik linje med andre deltakere på rehabiliteringsoppholdet.  Du deltar også på fellestrim, undervisning og sosiale aktiviteter.
 • Fysioterapiavdeingen har kompetanse på kognitive utfordringer.  Treningen tilpasses individuelt, og kan fokusere spesifikt på delt oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse.  Det gis også tilbud om gruppetrening med praktiske øvelser knyttet til bruk av kognitive funksjoner i trening.

Hvis det ønskes rehabilitering med kognitivt fokus, spesifiseres dette i søknaden.

Hva er en nevropsykologisk undersøkelse?

En nevropsykologisk undersøkelse gir et nyansert bilde av dine kognitive funksjoner.

Hva er en nevropsykologisk undersøkelse? - les hele saken


For helsepersonell og pårørende

Kurskalender