MS-forbundet

Multippel sklerose-forbundet i Norge (MS-forbundet) ble stiftet i 1966 og har i dag om lag 9000 medlemmer fordelt på 47 lokalforeninger landet rundt.

MS-forbundet er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral interesseorganisasjon av og for personer med multippel sklerose (MS). Forbundet har som formål å ivareta og fremme interessene til personer med MS og arbeide for å bekjempe sykdommen. MS-forbundet er medlem av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

MS-forbundet skal være en organisasjon der personer med MS via rådgivning, nettverk og kunnskap får hjelp til en bedre hverdag. MS-forbundet skal fremstå som realistisk, praktisk og solidarisk.

MS-forbundet er en landsomfattende organisasjon med fem regionslag og 47 lokalforeninger som driver likemannsarbeid, arrangerer konferanser og medlemsmøter med faglig og sosialt innhold. MS-forbundet eier MS-Senteret Hakadal, landets eneste rehabiliteringssenter som har spesialisert seg kun på MS.

MS-forbundets viktigste arbeidsfelt:

 • forskning
 • likemannsarbeid
 • informasjon
 • interessepolitisk arbeid
 • rehabilitering
 • barn og unge med MS
 • kurs og konferanser

MS-forbundet utgir medlemsblad fire ganger årlig og bringer oppdatert informasjon på  hjemmesiden, www.ms.no. MS-forbundet gir råd per telefon og på nett. Gå inn på hjemmesiden for mer informasjon, eller tlf 22 47 79 90. MS-forbundet har også egen side på facebook, instagram og informasjonsfilmer på YouTube.

Fokusområder i dag:

 • tidlig og riktig behandling slik at sykdommen bremses
 • tilbud om autolog stamcellebehandling i Norge
 • tilbud om rehabilitering når man trenger det
 • personer med MS inn i ordningen med helsereiser til utlandet
 • krav om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til personer med funksjonsnedsettelser

Sammen blir vi sterkere!

Man behøver ikke ha MS for å være medlem. Alle som ønsker å støtte arbeidet for MS-saken, kan være medlemmer i MS-forbundet. Meld deg inn via hjemmesiden, eller ring 22 47 79 90.

Styre og administrasjon:
MS-forbundets styre har fem medlemmer og to varamedlemmer. Lars Ole Hammersland, Odda og omegn MS-forening, er styreleder.

MS-forbundets administrasjon representerer 5,5 årsverk. Mona Enstad er generalsekretær i MS-forbundet.

 • MS-Senteret Hakadal

  Blomsterbakken 33
  1487 Hakadal

 •  

  Telefon: 67062900
  Telefax: 67076395