Ved MSSH har vi spesialisert oss på en eneste diagnose - multippel sklerose (MS). Kunnskap om MS-sykdommen er grunnlaget for rehabiliteringen der personen med MS deltar aktivt i utforming av rehabilliteringsfokus og -mål. Spesialisert og tilpasset rehabilitering er viktig for å optimalisere funksjonsnivå, mestring og livskvalitet.  Kartlegging,  symptombehandling, innsikt, opplæring, trening og mestring er hovedelementer i rehabiliteringen hos oss.  Vi spisser rehabiliteringen ut ifra samlet kunnskap om MS-sykdommen og om livet med MS og vektlegger en helthetlig tverrfaglig tilnærming for håndtering av utfordringer som følger sykdommen.

Personer med MS rammes  av et bredt spekter av symptomer og funksjonsproblemer, i tillegg til ulik innvirkning psykologisk, sosialt og økonomisk.  Vi jobber sammen med den enkelte ut ifra en helhetlig tilnærming for å finne gode individuelle tiltak og løsninger. Målet er at den enkelte får bedret eller gjenvunnet sitt  funksjonsnivå og økt sin mestring og  livskvalitet.

MSSH har over 40 års erfaring, og vi tilstreber en kunnskapsbasert praksis. Tiltak som iverksettes under oppholdet oppsummeres via epikrise og tverrfaglig rapport ved utskriving for informasjon og videreføring i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi bidrar også med forslag til utredning og oppfølging etter utskriving fra MSSH.

Ved MSSH har vi ergoterapeuter, ernæringsfysiolog , fysioterapeuter, helsefagarbeidere, kostveileder, sosionomer, spesialister i nevrologi , spesialister i nevropsykologi og klinisk psykologi og sykepleiere.  I tillegg har vi tilknyttet  logoped og urolog fra Ahus. Sammen bidrar alle spesialiserte faggrupper til høy kvalitet på rehabiliteringen.

Vi er et tilbud innen spesialisthelsetjenesten og jobber dedikert for å yte best mulig rehabilitering til personer med MS.

 

For helsepersonell og pårørende

Kurskalender

juni
17
PÅRØRENDEHELG 17-18 JUNI
17.06. kl. 09:45 - 18.06. kl. 15:00