MS-Senteret Hakadal sin historie startet i 1960-70 årene

Som flere andre private institusjoner, står det en ildsjel bak MS-Senteret Hakadal. Gerd Hagen, forbundsleder i MS-forbundet fra 1963 til 1998, så behov for et sted hvor personer med multippel sklerose (MS) kunne få opptrening, informasjon og lære å leve med sykdommen.  Med iver og pågangsmot  fikk hun helseminister, politikere og nevrologer på sin side. Det førte til et samarbeid mellom MS-forbundet og Norske Kvinners Nasjonalråd for å få bygget behandlingsinstitusjonen.

Tidslinje

 • 1960 - årene - planlegging av Hakadal-prosjektet og tomt ble gitt som gave fra MS-foreningen i Oslo
 • 1967 - innsamling til landsdekkende behandlingsinstitusjon i Hakadal starter
 • 1968 - landsomfattende aksjon for bygging av Norges første behandlingsinstitusjon for personer med MS
 • 1975 - MS-Senteret i "Hakadal" er ferdig bygd og står tomt ett år i påvente av avklaring fra det offentlige. Senteret eies av MS-forbundet
 • 1976 - driftsavtale med Akershus Fylkeskommune og MS-Senteret blir en del av spesialisthelsetjenesten. Akershus Fylkeskommune reserverer 35 % av plassene og resterende 65 % tilbys til personer med MS fra resten av landet. Det inngås en avtale om nært samarbeid med Sentralsykehuset i Akershus (SiA)
 • 1976 - de første pasientene kommer og senteret settes i drift fra september. Senteret har 21 plasser, og  oppholdenes varighet er opp til tre måneder det første året
 • 1982 - oppstart av årlige kurs i bruk av elektrisk drevet rullestol. Dette tilbudet forsetter i nærmere 15 år
 • 1988 - første informasjonskurs for nydiagnostiserte gjennomføres
 • 1992 - "hage for funksjonshemmede" ved MS-Senteret åpnes av ordfører Thor Rønning. Hagen er et samarbeidsprosjekt mellom Nittedal Hagelag og MS-Senteret
 • 1998 - planlegging av utbygging av senteret igangsettes. Åpning av Gerd Hagens natursti
 • 2001 - ny sykehusreform og MS-Senteret i "Hakadal" inngår avtale med Helse Øst RHF om levering av pasientdøgn
 • 2004 - MS-Senteret i "Hakadal" blir et eget AS og endrer navn til MS-Senteret Hakadal AS, et non-profit selskap der MS-forbundet innehar alle aksjene
 • 2005 - ny bolig- og kontorfløy åpnes ved senteret av helse- og omsorgsminister Ansgard Gabrielsen den 26. august
 • 2006 - den opprinnelige bygningsmassen står ferdig restaurert og innvies til MS-Senterets 30-årsjubileum i september
 • 2007 - deltakelse i CIOPIMS-prosjektet, "The Influence of Physiotherapy and Climate on Functioning in Multiple Sclerosis"
 • 2008 - modellen "MS-rehabilitering med koginitivt fokus" (MS-RKF) iverksettes
 • 2008 - MS-Senteret Hakadal er vert for studien "Utholdenhet- og styrketrening for personer med Multippel Sklerose"
 • 2009 - implementeres iverksetting av indivduell plan (IP)
 • 2010 - igangsetting av forskningsprosjektet "MS-RKF - innsikt og tilpasning"
 • 2010 - implementering av ny pasientdatabase "Extensor", samt nytt tilbud rehabilitering med arbeidsrettet fokus (MS-RAF)
 • 2011 - MS-Senteret Hakadal tilsetter Antonie Gievær Beiske, nevrolog og PhD, som daglig leder
 • 2012 - oppstart av Fampyra-prosjektet. To ergoterapeuter deltok på SIG Occupation-møte i Milano og presenterte prosjekt. Informasjonskurs for nydiagnostiserte endres til to ukers intensivopphold

 

 

For helsepersonell og pårørende

Kurskalender