Prosjekter

Vi gjennomfører flere interne prosjekt som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid, samt at vi samarbeider med andre instanser om å gjennomføre prosjekt.

Eksempler på pågående prosjekter

Prosjekt Inntak v/Yvonne Bjørheim. Forlengelse av forprosjekt v/Inger Grethe Løyning.

Erfaring med transanal irrigasjon ved MS v/ Karen Øksnevad.

Synliggjøring av MS i et sosialfaglig perspektiv v/Heidi Elnæs.

Forprosjekt: Digital oppfølging og støtte for personer med multippel sklerose (MS-DOS)

  • Innomed-prosjekt der SINTEF, ved instituttet SINTEF Digital, er ansvarlig for prosjektet v/Frode Strisland og MS-Senteret Hakadal v/Stine Marit Moen er bidragende.

Synliggjøre barn som pårørende og pårørendearbeid v/Marte Førland

Eksempler på tidligere prosjekter

FACETS – Et gruppebasert fatiguemestringsprogram for personer med MS. MSSH har gjort tilpasninger av programmet for norsk døgnrehabiliteringsopphold/MSSH-setting v/Jeanette Richwood, Lene Sagen, Hilde Ryg og Inger Grethe Løyning.

  • I samarbeid med Sarah Thomas, Bournemouth University Clinical Research Unit, UK

Start rehabiliteringsoppholdet hjemme, et 2017-prosjekt i forlengelse av 2016-prosjektet: Rehabiliteringskoordinator. Hjem-til-hjem v/Gry Katrin Reiremo.

3-ukers opphold-prosjekt i 2016-2017 v/Marte Førland. 

Erfaringer med utprøving av Sativex, spasmebehandling ved MS

  • Foredragsserie ved flere nevrologiske avdelinger høsten 2016 om erfaringene med Sativexutprøving v/sykepleier Yvonne Bjørheim, startet i samarbeid med Antonie G. Beiske og Almirall.

Søvnapné hos personer med MS           

  • I samarbeid med nevrofysiologisk søvnlab AHUS v/Antonie G. Beiske og Kornelia Beiske. Data under utarbeidelse. 

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as