Prosjekter

Vi gjennomfører flere interne prosjekt som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid, samt at vi samarbeider med andre instanser om å gjennomføre prosjekt.

Pågående interne prosjekt

Start rehabiliteringsoppholdet hjemme, et 2017-prosjekt i  forlengelse av 2016-prosjektet: Rehabiliteringskoordinator. Hjem-til-hjem v/Gry Katrin Reiremo

Prosjekt Inntak v/Inger Grethe Løyning

3-ukers opphold v/Marte Førland

Erfaring med transanalirrigasjon ved MS v/Karen Øksenvad

Synliggjøring av MS i et sosialfaglig perspektiv v/Heidi Elnæs

Tidligere prosjekt

FACETS – Et gruppebasert fatiguemestringsprogram for personer med MS. MSSH har gjort tilpasninger av programmet for norsk døgnrehabiliteringsopphold/MSSH-setting v/Jeanette Richwood, Lene Sagen, Hilde Ryg og Inger Grethe Løyning.

  • I samarbeid med Sarah Thomas, Bournemouth University Clinical Research Unit, UK

 Erfaringer med utprøving av Sativex, spasmebehandling ved MS

  • Foredragsserie ved flere nevrologiske avdelinger høsten 2016 om erfaringene med Sativexutprøving v/sykepleier Yvonne Bjørheim, startet i samarbeid med Antonie G. Beiske og Almirall.

Søvnapné hos personer med MS           

  • I samarbeid med nevrofysiologisk søvnlab AHUS v/Antonie G. Beiske og Kornelia Beiske. Data under utarbeidelse. 

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Utviklet av Imaker as