Norsk MS-veileder

I samarbeid med MS-forbundet og helsepersonell med spisskompetanse fra alle deler av landet  utarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) en norsk veileder om MS

Flere fagpersoner ved MSSH har vært bidragsytere::

Adnan Heric-Mansrud, fysioterapeut

Agnete Steensgaard Gade, fysioterapeut

Anne Kristin Posti, psykiatrisk sykepleier

Antonie G. Beiske, nevrolog

Bente Kisen, sosionom

Hanne Trehjørningen

Heidi Elnæs, sosionom

Inger Grethe Løyning, ergoterapeut

Kjersti Træland Hanssen, nevropsykolog

Thea Amalie Bergvatn, klinisk ernæringsfysiolog

MS-Senteret Hakadal

Blomsterbakken 33
1487 Hakadal

Telefon: 67062900
Telefaks: 67076395

Personvernerklæring for MSSH

Personvernerklæring hjemmeside

Utviklet av Imaker as