Kontaktinformasjon

Ønsker du som fagperson mer informasjon om pågående eller tidligere prosjekter, kontakt vedrørende fremtidige prosjekt eller har spørsmål vedrørende FOU, kontakt vår FOU-leder:

Stine Marit Moen,

Overlege PhD

Spesialist i nevrologi

Forsker tilknyttet MS-forskningsgruppen ved Oslo universitetssykehus og universitetet i Oslo
http://ous-research.no/harbo/ 
https://www.facebook.com/ouhmsresearchgroup/?ref=bookmarks

Mail: StineMarit.Moen@mssenteret.no

CV 

Biography