Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst er MS-Senterets viktigste samarbeidspartner når det gjelder avtale om levering av rehabiliteringstjenester.

Rammeavtale om leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ble sist reforhandlet i 2010 og gjelder for perioden 01.01.11 til 31.12.2014.

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF har inngått avtale med MS-Senteret Hakadal om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester for MS-pasienter.  Avtalen gjelder for perioden 01.04.12 - 31.12.13, med opsjon på forlengelse i ett år, til31.12.14.

Akershus Universitetssykehus (Ahus)

MS-Senteret Hakadal har avtale med Ahus om nevrologtjeneste.

Nasjonal kompetanstjeneste for MS

Nasjonal kompetansetjeneste for MS eit landsdekkjande tilbod for pasientar, pårørande, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS.

Nasjonalt MS-register fører ein kontinuerlig oversikt over førekomsten av MS, og vi kan leggje til rette epidemiologiske data til bruk i forsking og planlegging av sosial- og helsepolitiske tiltak.

Glittreklinikken

MS-Senteret Hakadal har et samarbeid med Glittreklinikken om leie av basseng.

Rehabilitation in multipple sklerosis (RIMS)

RIMS er en europeisk nettverksorganisasjon mellom europeiske MS-sentre.  MS-Senteret Hakadal er medlem av RIMS og deltar med en eller flere representanter på årlige kongresser.

For helsepersonell og pårørende

Kurskalender

juni
17
PÅRØRENDEHELG 17-18 JUNI
17.06. kl. 09:45 - 18.06. kl. 15:00

Faggrupper