Kognitiv tilrettelegging i hverdagen

Praktisk info om oppholdet

Her finner du praktisk informasjon om våre opphold.


Kostholdsbrosjyre

MS-Senteret Hakadal har utarbeidet en brosjyre om kosthold ved MS.  Kostrådene er sammensatt for å gi en best mulig dekning av stoffer kroppen trenger for å fungere optimalt.

Kostholdsbrosjyre - les hele saken


MS-Senterets kokebok

Kjøkkenpersonalet ved MSSH har denne høsten laget en egen kokebok, basert på kostråd gitt av Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose i Bergen

MS-Senterets kokebok - les hele saken