Henvisningsprosedyre

MS-Senteret Hakadal (MSSH) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og det eneste rehabiliteringssenter kun for personer med multippel sklerose (MS). Fra 01.01.15 har vi inngått løpende avtaler med alle de fire regionale helseforetakene.

Senteret har status som helseinstitusjon som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven. Det er ingen egenandel for opphold ved senteret.

Norge er inndelt i fire regionale helseforetak; Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

 

Henvisningen bør inneholde en tydelig beskrivelse av pasientens problem, en god anamnese som redegjør for aktuelle problem/lidelser, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, hva som er prøvd av behandling tidligere, uttalelse fra andre relevante instanser, status om individuell plan, forslag til/eller ønske om type tiltak, og pasientens egne forventninger/mål for et opphold.

/share/mime/48/pdf.png Last ned henvisningsskjema
(henvisningsskjema_juli2015.pdf, 189kB)

For helsepersonell og pårørende

Kurskalender

juni
17
PÅRØRENDEHELG 17-18 JUNI
17.06. kl. 09:45 - 18.06. kl. 15:00

Faggrupper